Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-02-09
Data publikacji: 2024-02-09

Zlecenie w ramach działalności gospodarczej bez dodatkowego ZUS

Przedsiębiorca, który zawiera umowę zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu działalności, jeżeli przedmiot zlecenia jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowany ubezpieczeniem, ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Warunkiem uznania umowy zlecenia za umowę wykonywaną w ramach działalności gospodarczej jest, aby uzyskiwany przychód był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Umowa zlecenia i działalność gospodarcza. Jakie składki zapłaci przedsiębiorca? >>>

Niezbędnik kadrowego na 2024 rok >>>

W sytuacji gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowana tymi ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Aby jednak umowa zlecenia mogła być traktowana jak wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunek jest taki, aby uzyskiwany z niej przychód był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • zlecający wykonanie czynności ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie,
  • z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych,
  • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia są dla celów podatkowych traktowane jako działalność wykonywana osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), wówczas osoba, która zawarła wyłącznie tę jedną umowę (tzn. uzyskuje przychody tylko z tej umowy), podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca.

Natomiast jeśli zleceniobiorca oprócz umowy zlecenia wykonuje również inne czynności i osiąga także przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wtedy osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym albo jako zleceniobiorca, albo jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, w zależności od tego, z którego tytułu uzyskuje co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ważne

Aby można było uznać umowę zlecenia za umowę wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, przychód z tej umowy musi być opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Przykład

Anna Z. prowadzi od 1 lutego 2020 r., na podstawie wpisu do ewidencji, działalność gospodarczą. W ramach tej działalności od 1 lutego 2024 r. zawarła umowę zlecenia. Przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej przez Annę Z. działalności, a przychód uzyskiwany z umowy jest opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. Osoba ta z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowana ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy umowa zlecenia jest wykonywana przez prowadzącego działalność, który z podmiotem, z którym podpisał umowę zlecenia, pozostaje również w stosunku pracy, a działalność jest wykonywana wyłącznie na rzecz pracodawcy, tj. prowadzący działalność nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów. W takim przypadku ZUS przyjmuje, że nie ma on prawa do opłacania składek z działalności. Wtedy przychód ze zlecenia jest doliczany (umowa wykonywana na rzecz pracodawcy) do podstawy wymiaru ze stosunku pracy i od sumy podstaw naliczane są wszystkie składki, jak za każdego pracownika.

Przykład

Antoni D. jest pracownikiem szpitala miejskiego w Gliwicach. W ramach działalności gospodarczej (ma wpis do CEIDG) zawarł umowę zlecenia z pracodawcą, że będzie świadczył na jego rzecz usługi – dyżury w szpitalu. Antoni D. nie wykonuje działalności w innym zakresie (tj. na rzecz innych podmiotów leczniczych, i nie prowadzi odrębnej, indywidualnej praktyki lekarskiej). W takim przypadku szpital w Gliwicach musi kwoty przychodów uzyskiwanych w danym miesiącu ze zlecenia doliczyć do podstawy wymiaru składek pracowniczych i odprowadzić od tej sumy łączne składki na wszystkie ubezpieczenia.

 

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - NOWA PUBLIKACJA INFORLEX >>>

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00