Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK z dotacji oświatowej - stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. RIO.III.072-3/2024

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 22 stycznia 2024 r. dotyczący możliwości sfinansowania z dotacji oświatowej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat, w części finansowanej przez pracodawcę, na pracownicze plany kapitałowe, za osoby zatrudnione, które wykonują pracę na rzecz NPPP „Krasnal", Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia: 

Kompetencje regionalnych izb obrachunkowych zostały określone w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1325). Zgodnie z regulacją zawartą w art. 13 pkt 11 ustawy, Izba jest upoważniona do udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Izba nie posiada jednak ustawowych uprawnień do dokonywania obowiązującej wykładni przepisów 
prawa, jak również nie udziela porad prawnych oraz nie wskazuje sposobu rozwiązania konkretnych problemów. 

Podmiot występujący o udzielenie wyjaśnień zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, wskazując konkretne przepisy z zakresu finansów publicznych, których stosowanie ma być przedmiotem wyjaśnień udzielanych przez tutejszą Izbę. Jednocześnie zapytanie nie może dotyczyć prośby o wskazanie 
sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy. 

Ocena zasadności i prawidłowości dokonywania wydatków określonych w piśmie wnioskodawcy, nie mieści się zatem w kompetencji Izby. Istotą bowiem złożonego wniosku jest zajęcie przez Izbę stanowiska w odniesieniu do przedstawionych wątpliwości, czy z dotacji oświatowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone przez placówkę, prowadzoną przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, wydatki na: 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00