Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-03-07
Data publikacji: 2024-03-07

Egzekucja alimentów ze środków zgromadzonych w PPK

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Wyjątek stanowi egzekucja roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskutecznnej egzekucji alimentów.

Składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w 2024 r. >>>

Obowiązkowe świadczenia i wypłaty dla pracowników w 2024 r. >>>

Środkami zgromadzonymi na rachunku PPK są m. in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany.

Ważne

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Wyjątek stanowi egzekucja roszczeń alimentacyjnych.

Wyłączenie spod egzekucji sądowej i administracyjnej obejmuje wszystkie środki na rachunku PPK.

Taki sam status mają środki pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracownika, jak i te pochodzące z wpłat podstawowych i dodatkowych sfinansowanych przez pracodawcę bądź pochodzące z wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych. Oznacza to też, że ewentualna egzekucja roszczeń alimentacyjnych będzie prowadzona wobec uczestnika PPK ze wszystkich środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. 

Zastaw na środkach w PPK

W zakresie nieuregulowanym ustawą o PPK, do funduszy zdefiniowanej daty oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych należy stosować tylko w takim zakresie, w jakim nie jest ona sprzeczna z ustawą o PPK. Pomimo, że ustawa o PPK nie wprowadza wprost zakazu ustanawiania zastawu na środkach zgromadzonych w PPK - ustanawianie zastawu na jednostkach uczestnictwa jest sprzeczne z celem gromadzenia środków w PPK oraz z przewidzianymi w ustawie o PPK ograniczeniami w prowadzeniu egzekucji z tych środków.

Potrącenia z wynagrodzenia uczestnika PPK po odliczeniu wpłat

Warto także zwrócić uwagę, że przepisy zapewniają pobranie wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika – nawet w przypadku, gdy z tego wynagrodzenia dokonywane są potrącenia. Ograniczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone są w przepisach Kodeksu pracy. Z wynagrodzenia za pracę - dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu określone należności (m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych albo na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne).

Ważne

Wpłaty do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, uwzględnia się przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń. 

Źródło: MojePPK.pl

Zobacz również: Egzekucja i potrącenia z wynagrodzeń pracownika krok po kroku >>>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00