Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-03-26
Data publikacji: 2024-03-26

Zmiany w potrąceniach od wynagrodzeń i zasiłków już obowiązują

25 marca weszły w życie zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które mają znaczący wpływ na wykonywanie przez pracodawców obowiązków w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Istotną zmianą jest rozszerzenie obowiązku dokonywania potrąceń o zasiłki z FUS. Organy egzekucyjne mogą już wystawiać jedno zajęcie administracyjne, które obejmie zarówno wynagrodzenie, jak i zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane dłużnikowi przez pracodawcę.

Zobacz również: Egzekucja i potrącenia z wynagrodzeń pracownika krok po kroku >>>

Od 25 marca 2024 r. obowiązuje nowa, rozszerzona definicja wynagrodzenia podlegającego egzekucji administracyjnej. Dotychczasowa definicja została rozszerzona o świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę. Wynagrodzeniem są także wszelkie wypłaty dokonywane na rzecz byłego już pracownika w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Definicja wynagrodzenia obowiązująca od 25 marca 2024 r.

Ilekroć jest mowa o wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 1a pkt 17 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

Dotychczas organy egzekucyjne co do zasady wystawiały dwa tytuły, tj. zajęcie wynagrodzenia oraz zajęcie świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego (zasiłki ZUS). Obecnie organy wystawią tylko jeden tytuł egzekucyjny zarówno na wynagrodzenie, jak i na zasiłki ZUS. Dzięki temu pracodawca:

  • będzie obsługiwał tylko jedno zajęcie,

  • dokona tylko jednego przelewu środków pieniężnych, a także

  • udzieli jednej odpowiedzi organowi egzekucyjnemu, np. w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zajęcia.

Ważne

Pracodawca dokona jednego przelewu środków pieniężnych objętych egzekucją lub udzieli jednej odpowiedzi organowi egzekucyjnemu w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zajęcia.

Oprócz zmiany definicji wynagrodzenia ustawodawca zapisał wprost, że świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. Taki zapis wyeliminował wątpliwości w tym zakresie. Bez względu na to, czy płatnikiem zasiłków jest pracodawca czy ZUS, zasady potrąceń w tym przypadku są jednakowe.

Czytaj więcej w najnowszym wydaniu Monitora księgowego Nr 4/2024 r.

 Od 25 marca 2024 r. obowiązuje nowa definicja wynagrodzenia w postępowaniu egzekucyjnym >>>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00