Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024 info
Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024 info
Data publikacji: 2024-05-19

Objęcie urzędu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Z dniem zaprzysiężenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zostaje nawiązany z nimi stosunek pracy w urzędzie. Niezłożenie przez nich ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu.

Czas urzędowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dalej: wójt) jest czasowy. Kadencja trwa od momentu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Czasu trwania kadencji wójta nie należy jednak utożsamiać z okresem rzeczywistego pełnienia przez niego obowiązków. Zgodnie bowiem z art. 29 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) objęcie tych obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania przewidzianego w tym przepisie (z reguły ma to miejsce na pierwszej sesji rady, ale z różnych przyczyn może nastąpić później), a zakończenie ich pełnienia – z chwilą objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Ograniczona kadencyjność

Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Oznacza to, że kadencja wójta również wynosi 5 lat. Należy wskazać, że z kadencyjnością wójta wiąże się ograniczenie prawa wybieralności – tj. nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na ten urząd w tej gminie. Regulacja ta zawarta została w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego (dalej: k.w.). Wprowadzona kadencyjność miała zastosowanie po raz pierwszy do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w roku 2018. 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00