Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-07-04
Data publikacji: 2024-07-04

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców od 1 lipca 2024 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad zatrudniania obywateli Ukrainy, a także nowe obowiązki związane ze sprzedażą przez Internet to zmiany, które obowiązują już od 1 lipca 2024 roku. Podpowiadamy o czym warto pamiętać w lipcu i na jakie zmiany warto się przygotować w drugiej połowie 2024 roku.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 lipca 2024 roku po raz drugi w tym roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia pracowników oraz niektórych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z dwuletniego okresu opłacania składek na preferencyjnych zasadach, muszą się liczyć z wyższymi wpłatami do ZUS-u opłacając składki za lipiec.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców 28,10 zł.

 

Ważne

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wymaga zmiany umów o pracę (zlecenia), w których kwoty te zostały określone poniżej wartości minimalnych. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to również wzrost kosztów pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z wynagrodzeniem na poziomie minimalnym. Należy zauważyć, że podwyżka dotyczy wynagrodzeń wypłacanych, poczynając od wynagrodzenia za lipiec. Wynagrodzenia za czerwiec, także te wypłacane do 10 lipca, mogą być wypłacane w wartości obowiązującej w czerwcu, czyli w kwocie 4242 zł.

Przedsiębiorcy którzy są uprawnieni do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. zapłacą składki (od podstawy wymiaru składek wynoszącej 1290 zł, tj. 30% z 4300 zł):

 • emerytalne – 251,81 zł;
 • rentowe – 103,20 zł;
 • wypadkowe – 21,54 zł;
 • chorobowe (dobrowolne) – 31,61 zł;

łącznie 408,16 zł (bez ubezpieczenia chorobowego – 376,55 zł).

Ile wynosi płaca minimalna od 1 lipca 2024 r. >>>

Od lipca rosną składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców >>>

Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie obywateli Ukrainy muszą pamiętać o zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854). Nowelizacja wydłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 roku i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę.

Nowelizacja nie zmieniła nic w kwestii legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy. Nadal mogą oni pracować na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, które pracodawca wysyła do urzędu pracy (korzystając z systemu praca.gov.pl). Zmienił się jednak termin na wysłanie powiadomienia. Od 1 lipca 2024 r. pracodawca (podmiot powierzający pracę) ma 14 dni, a nie 7 na wypełnienie tego obowiązku.

W nowelizacji sprecyzowano również kiedy pracodawca ma obowiązek złożyć powiadomienie ponownie.

Pracodawca składa ponownie powiadomienie do urzędu pracy w terminie 7 dni od wystąpienia następujących okoliczności:

 • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub
 • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub
 • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2024 r. >>>

Sprzedaż przez Internet z kontrolą KAS

Od 1 lipca 2024 r. operatorzy platform internetowych, takich jak Allegro, Vinted czy Booking, mają obowiązek przekazywania KAS informacji o sprzedawcach, którzy za pośrednictwem tych platform zawierają umowy, dokonują sprzedaży i uzyskują wynagrodzenie. Obowiązek ten dotyczy transakcji takich jak sprzedaż towarów, świadczenie usług, udostępnianie środków transportu oraz udostępnienie nieruchomości. Co istotne, raporty trzeba będzie złożyć wstecz za 2023 i 2024 rok.) 

Nowe obowiązki nakłada na podatników ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 879), która implementują tzw. dyrektywę DAC7, tj. dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform - od 1 lipca 2024 roku - dotyczy takich podmiotów jak:

 • internetowe platformy e-handlu,
 • platformy rezerwacji noclegów,
 • platformy najmu środków transportu,
 • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

Co istotne, drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro będą wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważne

Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób i firm sprzedających w Internecie.

Obowiązki platform cyfrowych – zmiany od 1 lipca 2024 r. >>>

Wnioski o wiążące informacje tylko elektronicznie

Od 1 lipca 2024 r. zmiany dotyczą także wniosków w sprawie wiążących informacji - wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT). Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że od 1 lipca wiążące informacje w II instancji i w trybach nadzwyczajnych będzie można uzyskać tylko elektronicznie.

Ważne

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) będzie można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC. Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

Jak uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS) od 2024 r. >>>

Ochrona sygnalistów w firmie

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) która implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Do 25 września 2024 roku firmy mają czas na wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez sygnalistę.

Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, ma ustalić podmiot prawny, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

Próg ten nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Za nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ustanowienie jej z istotnym naruszeniem wymogów ustawowych grożą sankcje karne.

Ważne

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tzn. 25 września 2024 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, dla których przewidziano termin 6 miesięczny.

Pracodawcy będą musieli wdrożyć nowe procedury związane z ochroną sygnalistów >>>

Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki dla pracodawców >>>

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Wakacje składkowe, czyli możliwość niepłacenia składek ZUS przez jeden, wybrany miesiąc w roku kalendarzowym to nowe rozwiązanie z którego przedsiębiorcy skorzystają jeszcze w tym roku. Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek do ZUS, a już w grudniu będą mogli korzystać z tego rozwiązania.

Ustawa z dnia 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 863) wprowadziła nową ulgę dla przedsiębiorców tzw. wakacje składkowa. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania raz w roku z możliwości niepłacenia składek ZUS. Zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach wakacji składkowych będzie dotyczyło jednego miesiąca kalendarzowego, wskazanego przez przedsiębiorcę, w każdym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

W czasie wakacji od składek ZUS, właściciele firm będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Przedsiębiorcy w każdym roku będą mogli skorzystać z ulgi odpowiadającej sumie miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego, jeżeli w danym roku zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, będzie im przysługiwała większa wartościowo ulga.

Ważne

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 roku, a już w grudniu tego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z wakacji składkowych >>>

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

Więcej na temat nadchodzących ZMIAN W PRAWIE w Twoim INFORLEX >>>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00