Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2003-06-30

Faktury

Podatnicy VAT obowiązani są wystawiać faktury stwierdzające w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Obowiązek dokumentowania każdej czynności związanej z przesunięciem wartości majątkowych w jednostkach gospodarczych oznacza tym samym obowiązek zachowania pisemnej formy umowy sprzedaży oraz niemożność zawierania umów sprzedaży lub pokrewnych w formie ustnej. W formie ustnej mogą być zawierane, jak wynika z art. 31 ust. 2 ustawy o VAT, jedynie umowy z nabywcami w handlu detalicznym lub w gastronomii, a także przy świadczeniu innych usług, ale tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Specjalna forma umowy sprzedaży jest natomiast wymagana, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie własności nieruchomości. Zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego obligatoryjna jest w tym wypadku forma aktu notarialnego.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 2 ust. 4, zgodnie z którym czynności sprzedaży (wydania, dostarczenia, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi) podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Z bezwzględnego obowiązku dokumentowania każdej transakcji zostali zwolnieni podatnicy świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na żądanie tych osób podatnicy są jednak obowiązani do wystawienia faktury.

Pisemna forma umowy sprzedaży, dostawy, wydania, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, to stwierdzenie dokonania sprzedaży przez podatnika w dokumencie (fakturze) wystawionym dla nabywcy, poprzez podanie w szczególności:

- daty sprzedaży,

- ceny jednostkowej netto towaru lub usługi (bez podatku),

- wartości sprzedaży,

- kwoty należnego podatku (zobowiązania publicznoprawnego),

- kwoty należności od odbiorcy towaru lub usługi,

- danych dotyczących podatnika (sprzedawcy),

- danych dotyczących nabywcy.

W przypadku gdy sprzedaż będzie udokumentowana, potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy i tak powstanie najpóźniej w siódmym dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Niewystawienie faktury, mimo takiego obowiązku, nie spowoduje zatem uniknięcia obowiązku podatkowego, choć wówczas obowiązek podatkowy może przesunąć się na pierwszy dzień wydania towaru lub wykonania usługi.

Listy czytelników

Dane na fakturze

Czy faktura, na której wpisano dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej, ale NIP spółki cywilnej, w której ta osoba jest wspólnikiem, może stanowić podstawę do odliczenia VAT?

Nie Na gruncie przepisów o VAT nie można mówić o tożsamości podatników VAT, jakimi są spółki cywilne i osoby fizyczne. Odrębnym podatnikiem jest osoba fizyczna, a odrębnym jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a więc spółka cywilna.

Faktura musi zawierać zarówno nazwę i adres nabywcy towaru i usługi, jak i jego numer identyfikacji podatkowej. Warunki te można uznać za spełnione tylko wówczas, gdy obydwa te ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00