Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. II GSK 1769/12

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Anna Robotowska Sędzia del. WSA Henryka Lewandowska - Kuraszkiewicz (spr.) Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 279/12 w sprawie ze skargi K. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 279/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Sz. oddalił skargę K. T. (dalej też: skarżący) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sz. (w skrócie: SKO) z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

K. T. pismem z dnia [...] września 2010 r. złożył zarzuty na prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta Sz. z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania za pojazd marki O. nr rejestracyjny [...]. Na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r. dokonano zajęcia wynagrodzenia za pracę skarżącego. Skarżący w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wniósł również skargę na czynność egzekucyjną organu w postaci zajęcia prawa majątkowego. Skarga została oddalona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz. postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r., jak również w dalszej kontroli sądowej - oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Sz. wyrokiem z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 658/11.

Ponadto postanowieniem z dnia [...] września 2011 r., sygn. akt I SAB/Sz 10/11 WSA w Sz. odrzucił skargę na bezczynność SKO w Sz. w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00