Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-02-17

Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje uproszczenie w ustawie o rachunkowości dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych.  Wprowadziło ono możliwość złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym tylko przez jednego członka organu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. W raporcie prezentujemy zasady i warunki, o jakich trzeba pamiętać przy korzystaniu z tego ułatwienia.

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106; dalej: ustawa nowelizująca) wprowadziła istotne zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Jedną z najbardziej oczekiwanych jest wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organy wieloosobowe. Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczasowymi przepisami sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu. W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organ wieloosobowy ustawa nowelizująca wprowadziła zmianę polegającą na możliwości dokonywania tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego (znowelizowany art. 52 ust. 2 uor oraz dodane ust. 2a-2e w art. 52 uor). Tym samym zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. sprawozdanie finansowe będzie podpisywane przez:

  • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz
  • kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu albo jedną osobę wchodzącą w skład tego organu, w sposób opisany poniżej.

Wprowadzenie uproszczenia dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy było od dłuższego czasu wyczekiwane ze względu na to, że proces podpisywania nie był i nadal nie jest do końca prosty ze względów organizacyjno-technicznych. W szczególności problemy powstawały i nadal powstają, gdy w skład zarządu wchodzą obcokrajowcy (konieczność uzyskiwania dla nich kwalifikowanych podpisów elektronicznych, gdyż jako obcokrajowcy nie posiadają podpisów osobistych ani profili zaufanych e-PUAP) lub gdy członkowie zarządu posługują się różnymi rodzajami podpisów elektronicznych (problemy techniczne związane z kolejnością nanoszenia podpisów).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00