Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-11-07

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń od 1 października do 5 listopada 2022 r.

21 października 2022 r. MF poinformowało o udostępnieniu zaktualizowanej wersji testowej Aplikacji Podatnika KSeF. Umożliwia ona m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. Aktualizacja uwzględnia uwagi i sugestie zgłoszone podczas testów.

13 października 2022 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców - sytuacja na rynku energii

Od 13 października 2022 r. obowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Na jej podstawie będzie udzielana pomoc publiczna. Pomoc będzie udzielana na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Zasady przyznawania tej pomocy określi Rada Ministrów, przyjmując w drodze uchwały program rządowy udzielania przedsiębiorcom pomocy.

UWAGA!

Ustawa stanowi jedynie podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w związku ze wzrostem cen energii. Dopiero na podstawie rządowego programu udzielania pomocy będzie można ustalić, o jaką pomoc przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać i na jakich warunkach.

Podstawa prawna:

ustawa z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - Dz.U. z 2022 r. poz. 2088

13 października 2022 r.

Podwyżki w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Od 13 października 2022 r. obowiązują podwyższone kwoty limitów zwolnienia

z podatku od spadków i darowizn, wyższe kwoty wolne od tego podatku oraz

skale podatkowe. Podwyżki są efektem wzrostu cen towarów nieżywnościowych.

UWAGA!

Podwyżka kwot wolnych oraz kwot granicznych skal podatkowych obowiązujących w podatku od spadków i darowizn to dobra informacja dla podatników zobowiązanych do rozliczenia tego podatku. Podwyższone kwoty mają zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał, licząc od 13 października 2022 r.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - Dz.U. z 2022 r. poz. 2084

13 października 2022 r.

Projekt podwyżki stawek za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych

13 października 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia, którego celem jest podwyżka stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Według tych stawek pracodawca pokrywa koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Według projektu maksymalna wysokość powyższych stawek ma wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł);

2) dla motocykla - 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);

3) dla motoroweru - 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA!

Zapowiadane w projekcie podwyżki są od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców i ich pracowników. Stosowane obecnie stawki nie odzwierciedlają bowiem faktycznego kosztu używania pojazdów prywatnych na rzecz pracodawców.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych - opublikowany 13 października 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

17 października 2022 r.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

Rolnikowi, który w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości stanowiącej iloczyn 70% stawki danej płatności bezpośredniej.

UWAGA!

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się od 17 października 2022 r. Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 2036

21 października 2022 r.

MF udostępniło zaktualizowaną wersję testową Aplikacji Podatnika KSeF

Aplikacja testowa jest dostępna na podatki.gov.pl

UWAGA!

Za pomocą aplikacji podatnicy mogą testować system wystawiania i odbierania faktur przez system KSeF. W środowisku testowym należy używać zanonimizowanych danych. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00