Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.252.2022.1.AS

Ustalenie, czy fakt, że wspólnik Spółki jest Prezesem zarządu i fundatorem Fundacji nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek („estoński CIT”).

Ustalenie, czy fakt, że wspólnik Spółki jest Prezesem zarządu i fundatorem Fundacji nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek ("estoński CIT").

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy fakt, że wspólnik Spółki jest Prezesem zarządu i fundatorem Fundacji nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek ("estoński CIT"). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni, zwana dalej "Spółką", jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka została utworzona w kwietniu 2022 r. Wspólnikami Spółki są małżonkowie K. Pan M.K. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a jego małżonka Pani I.K. 25% udziałów. Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Pan M.K. Działalność Spółki sprowadza się głównie do usług doradztwa biznesowego i finansowego.

Spółka z dniem 1 listopada 2022 r. zdecydowała się przejść na ryczałt od dochodów spółek, zwany powszechnie "estońskim CITem", uregulowany w Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wątpliwość Spółki budzi jednak następujące zagadnienie.

Małżonkowie K. od samego początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie bardzo intensywnie angażują się w pomoc kobietom i dzieciom uciekającym z terenu Ukrainy, poszukującym schronienia na terytorium naszego kraju. W marcu 2022 r. Pan M.K. w celu niesienia pomocy ww. osobom postanowił założyć Fundację. Aktem notarialnym z dnia (…) 2022 r. Pan M.K. powołał do życia Fundację (…) z siedzibą w (…). Fundacja ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja pozostaje zarejestrowana zarówno w Rejestrze Stowarzyszeń, jak i w Rejestrze Przedsiębiorców (choć faktycznie Fundacja na ten moment nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej). Pan M.K. pozostaje Fundatorem i Prezesem Zarządu w Fundacji (Zarząd Fundacji na moment złożenia niniejszego wniosku jest jednoosobowy).

W akcie notarialnym ustanawiającym Fundację - Pan M.K. jako Fundator wskazał, że:

I.Celem Fundacji jest:

1.pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

2.integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

3.aktywizacja ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00