Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-02-28

BHP w firmie - obowiązki pracodawców

Wstęp

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Problematyka ta uregulowana jest kompleksowo – przepisy nakładają wiele obowiązków zarówno na pracodawcę, jak i pracowników. Należy pamiętać, że bezpieczna organizacja pracy obowiązuje w ramach każdej formy zatrudnienia – niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest stroną ponoszącą odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Na zakres powyższej odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Poruszając problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, należy mieć na względzie funkcjonujące od lat i dość mocno ugruntowane przepisy Kodeksu pracy, jak również rozporządzeń wykonawczych – w szczególności dotyczących ogólnych przepisów bhp, szkoleń, badań profilaktycznych. Dopóki jednak obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony po okresie stanu epidemii COVID-19, chcąc prawidłowo wywiązywać się z obowiązków w obszarze bhp, należy uwzględniać przepisy szczególne, które w każdej chwili mogą ulec modyfikacji czy odwołaniu. Tym samym ocena w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego obowiązków zakresu bhp powinna uwzględniać nie tylko funkcjonujące od lat regulacje, ale również przepisy szczególne wprowadzone w związku ze stanem epidemii czy stanem zagrożenia epidemicznego.

Od 7 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone przepisy o pracy zdalnej. Należy pamiętać, że ta specyficzna organizacja pracy wymaga właściwego podejścia z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Regulacje Kodeksu pracy poświęcone bezpośrednio pracy zdalnej zawierają również przepisy dotyczące bhp, które stanowią niejako uzupełnienie powszechnych regulacji gwarantujących wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy – z uwzględnieniem szczególnego miejsca wykonywania pracy, jakim jest dom lub mieszkanie pracownika.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00