Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023
Data publikacji: 2023-04-18

Praca zdalna w sferze budżetowej – dopuszczalność i zasady stosowania

Urzędnicy państwowi oraz samorządowi mogą świadczyć pracę zdalną na ogólnych zasadach uregulowanych w Kodeksie pracy. Natomiast praca zdalna funkcjonariuszy służb mundurowych może odbywać się wyłącznie na polecenie przełożonego wydane w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z zagrożeniem chorobami zakaźnymi.

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują wprowadzone do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej. Nie można ich jednak stosować w przypadku wszystkich osób zatrudnionych w sferze budżetowej. Niektóre grupy mają bowiem swoje szczegółowe regulacje w tym zakresie.

1. Praca zdalna pracowników samorządowych i urzędników państwowych

Przepisy ustaw regulujących zasady zatrudniania pracowników samorządowych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych nie zawierają regulacji dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej. W zakresie nieuregulowanym w pragmatykach pracowniczych do ww. grup pracowników zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy. W związku z tym od 7 kwietnia 2023 r. do pracowników samorządowych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór (art. 6734 Kodeksu pracy), zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej.

Ważne

Pracownicy samorządowi, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy urzędów państwowych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, mogą świadczyć pracę całkowicie lub częściowo w formie zdalnej oraz mogą wnioskować do pracodawcy o okazjonalną pracę zdalną.

1.1. Wprowadzenie pracy zdalnej w urzędach

Zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca jest zobowiązany określić w porozumieniu zawieranym z zakładowymi organizacjami zawodowymi albo regulaminie.

Należy przy tym podkreślić, że pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia pracy zdalnej jako elementu organizacji pracy. W takim przypadku nie musi zawierać porozumienia ani wydawać regulaminu pracy zdalnej. Pracodawca nie może jednak wprowadzić wewnętrznej regulacji, zgodnie z którą całkowicie wyłączy stosowanie pracy zdalnej. Nawet w przypadku pracodawców, którzy nie wprowadzą takiej formy organizacji pracy:

  • wniosek o pracę zdalną będzie mógł złożyć pracownik uprzywilejowany, o którym mowa w art. 6719§ 6 Kodeksu pracy (chodzi m.in. o pracownice w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), a także każdy inny pracownik,
  • każdy pracownik będzie miał prawo złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną.

Natomiast pracodawca w okolicznościach wskazanych w Kodeksie pracy będzie uprawniony do wydania pracownikom polecenia pracy zdalnej.

Przykład

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00