Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-05-06

Poradnia z prawa pracy

Firma, którą obsługuje moje biuro, wypłaciła pracownikowi połowę wynagrodzenia w terminie. Ten rozwiązał umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia ze wskazaniem, że zostały naruszone jego prawa pracownika, i domaga się odprawy. Czy przysługuje mu to świadczenie?

To, czy firma będzie musiała pracownikowi wypłacić odprawę w przypadku rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia, będzie zależeć od tego, czy wskazana przez niego przyczyna jest rzeczywista i jest jedyną przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 55 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia albo za czas, do którego miała trwać umowa terminowa, ale nie więcej niż za okres wypowiedzenia. Przepisy nie przewidują w sposób bezpośredni prawa do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę we wspomnianym trybie. W orzecznictwie utrwalił się jednak pogląd, że prawo do tej odprawy wynika z art. 55 par. 3 k.p., który wskazuje, że rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 55 par. 1 i 11 k.p. pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. (sygn. akt III PZP 4/15) stwierdził, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 par. 1

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00