Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-09-19

Zieloność do weryfikacji

Uważasz swoje przedsiębiorstwo i produkty za przyjazne środowisku? Unia Europejska planuje sprawdzać, jak komunikujesz to konsumentom i czy dysponujesz rzetelnymi argumentami na poparcie swoich twierdzeń

Kolejne przepisy mające chronić konsumentów miałyby się znaleźć w adresowanej do państw członkowskich dyrektywie pod roboczym tytułem „w sprawie uzasadniania wyraźnych oświadczeń środowiskowych i informowania o nich (dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych; dokument COM[2023] 166 final, procedura legislacyjna 2023/0085[COD])”. Projektowany akt ma określać reguły komunikowania i uzasadniania twierdzeń o oddziaływaniu na środowisko przedsiębiorców oraz ich produktów – towarów lub usług. Polskie tłumaczenie posługuje się w tym kontekście terminem „oświadczenia środowiskowe”, chociaż równie dobrze użyty w oryginale angielski zwrot „green claims” można by przetłumaczyć po prostu jako „zielone twierdzenia”. W dalszych fragmentach oba te terminy będą używane zamiennie.

Dyrektywa ma stanowić lex specialis w stosunku do przyjętej jeszcze w 2005 r. dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym (Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady; Dz.Urz. UE L 149 z 11 czerwca 2005 r.). Oznacza to, że w regulowanym projektem zakresie na przedsiębiorców zostałyby nałożone kolejne, w tym bardziej precyzyjne i dalej idące wymogi i obowiązki w zakresie promowania siebie oraz swoich produktów.

Procedowanym równolegle odrębnym aktem prawnym Komisja Europejska planuje doprowadzić do aktualizacji także wspomnianych regulacji ogólnych. Projekt stosownej dyrektywy nosi obecnie nazwę „zmieniająca dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami” (obecny projekt – dokument COM[2022] 143 final, procedura legislacyjna 2022/0092[COD]). Ma ona uzupełnić dyrektywę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, m.in. o bezpośrednie odniesienia do aspektów środowiskowych. Wprowadza też nowe obowiązki informacyjne. Ten ostatni projekt został 11 maja 2023 r. przyjęty przez Parlament Europejski z poprawkami do dalszego procedowania.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00