Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2023-11-20

Poradnia rachunkowa

  • Jaki rozdział klasyfikacji jest odpowiedni dla zaległości osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-27S
  • Czy stan zobowiązań w Rb-Z urzędu może być inny niż w Rb-Z gminy
  • W jakim paragrafie ująć wydatek na zakup bojlera dla klubu Senior+

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła wadliwe sporządzenie sprawozdania jednostkowego Rb-27S z dochodów gminy. Chodzi o wykazanie danych w rozdziale 75615 w kolumnie „Skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym”. Według RIO dotyczyło to zaległości osób fizycznych, a nie prawnych. Czy jest to błąd?

Analizę pytania warto poprzedzić przypomnieniem mechanizmów, które dotyczą stosowania ulg w spłacie zaległości podatkowych, jako że w zapytaniu jest mowa o skutkach umorzenia takich właśnie kwot. Punktem odniesienia jest ordynacja podatkowa. W jej art. 67a postanowiono, że organ podatkowy, na wniosek podatnika (z zastrzeżeniem art. 67b), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Ponadto podano, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00