Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-11-20

Czy parkowanie służbowego auta pod domem pracownika pozbawia spółkę prawa do pełnego odliczenia VAT

Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach świadczonych usług wykorzystuje samochody dostawcze z dwoma rzędami siedzeń w zabudowie. Dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 3,5 t. Samochody zostały zgłoszone w informacji VAT-26. Spółka prowadzi ewidencje przebiegu pojazdów. Spółka świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT – są to m.in. usługi serwisowe instalacji elektrycznych, świadczone całodobowo na telefoniczne wezwanie klienta. Pracownicy wykonujący te usługi mają miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Miejsca parkowania samochodów po zakończeniu pracy zostały określone w regulaminie użytkowania samochodów służbowych wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych i są nimi: miejsce pobytu ekipy serwisowej oraz parking przy siedzibie firmy. Każdy z pracowników korzystających z pojazdów zobowiązany został do zapoznania się i podpisania ww. regulaminu, który zabrania korzystania z samochodów w celach prywatnych. Złamanie tej zasady traktowane jest jak naruszenie obowiązków pracowniczych lub naruszenie umowy o świadczenie usług i pozwala pociągnąć użytkownika do odpowiedzialności materialnej. Czy parkowanie samochodu pod domem pracownika będącego członkiem ekipy serwisowej jest uznawane za użycie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i pozbawia spółkę prawa do odliczenia 100 proc. VAT z faktur dokumentujących wydatki dotyczące eksploatacji tych samochodów? ©℗

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem prawo to przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

  • odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00