Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2024-04-02

Pełnomocnik umocowany także do skargi kasacyjnej

Ingerencja w art. 91 k.p.c. oraz art. 118 par. 2 k.p.c. może wprowadzić chaos w materii niezwykle istotnej z punktu widzenia systemu prawa procesowego cywilnego oraz praktyki sądowej

Od 1 lipca 2023 r. stan prawny, w którym pełnomocnik mający złożyć w imieniu strony skargę kasacyjną, musi to wyraźnie zastrzec w treści pełnomocnictwa, to już przeszłość. Nieaktualna jest w tym zakresie także uchwała Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2008 r. (sygn. akt III CZP 142/07). Zgodnie z art. 91 pkt 1 k.p.c. – w brzmieniu nadanym ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614; dalej: „u.z.k.p.c.”) – „pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy”. Z kolei zgodnie z art. 118 par. 2 k.p.c. adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę w zakresie wynikającym z art. 91, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00