Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Data publikacji: 2021-06-30

Kody stosowane od 1 lipca 2021 r. w JPK_V7

Od rozliczenia za lipiec 2021 r. wejdą w życie zmiany w zasadach stosowania kodów w JPK_V7. Doprecyzowano zakres kodów GTU. Wprowadzono zmiany w zasadach stosowania kodów transakcyjnych. Uregulowano także zasady oznaczania dokumentów księgowych kodami.

Zasady prowadzenia ewidencji i wpisywania kodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.), dalej rozporządzenie.

1. Towary i usługi oznaczane kodami GTU

Kody GTU dla towarów i usług dotyczą ewidencji sprzedaży będącej podstawą do ustalenia VAT należnego. Nie wpisują ich kupujący po stronie ewidencji zakupów. Po zmianie rozporządzenia już wprost z przepisów wynika, że kodami GTU oznaczamy tylko faktury, nie oznaczamy natomiast:

● raportów kasowych,

● dokumentów wewnętrznych.

Kodami GTU nie oznaczamy także transakcji, dla których VAT rozlicza nabywca (WNT, import, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca). Oznaczeniu podlegają tzw. towary i usługi wrażliwe. Są to przede wszystkim wyroby akcyzowe, towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym split payment.

Ustawodawca nie zastosował jednolitego sposobu klasyfikowania towarów i usług, które muszą mieć specjalne oznaczenia. Posługuje się klasyfikacją CN, nową PKWiU 2015, a także wersją opisową.

Tabela 1. Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży i JPK_V7 muszą być oznaczone kodem GTU od rozliczenia za lipiec 2021 r.

Lp.

Rodzaj towaru lub usługi określony w rozporządzeniu

Szczegółowy wykaz towarów lub usług

Numer kodu

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwo oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208)

Piwo otrzymywane ze słodu (CN 22 03 00)

GTU_01

1. Ustawodawca zrezygnował z definiowania alkoholu na podstawie ustawy akcyzowej.

2. Kodem GTU_01 oznaczamy tylko alkohol nadający się do spożycia, nie oznaczamy alkoholu skażonego.

3. Kodem GTU_01 nie oznaczamy faktury dokumentującej usługę gastronomiczną, w skład której wchodzi alkohol.

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi (CN 2204)

GTU_01

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi (CN 2205)

GTU_01

- Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké)

- Mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych (CN 22 06 00)

GTU_01

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej (CN 2207)

GTU_01

- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.

- Wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe (CN 2208)

GTU_01

2.

Paliwa objęte pakietem paliwowym, wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT

Benzyna i paliwa silnikowe

● benzyna lotnicza (CN 2710 12 31)

● benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)

● benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)

● paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN

● paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)

GTU_02

1. Nie zmieniono zakresu stosowania kodu GTU_02.

2. GTU_02 dotyczy dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj. m.in. paliw silnikowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy akcyzowej, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Węgiel jest co prawda w tym załączniku wymieniony, ale nie jest paliwem silnikowym, zatem nie podlega oznaczeniu.

Gaz

gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)

GTU_02

Olej

● olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)

● olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90)

● pozostały olej napędowy (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19)

GTU_02

Paliwa ciekłe

paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 133), takie jak:

● benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów, lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego, lub eteru etylo-tert-amylowego, ...

Pobierz pliki wydania
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00