Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023 info
Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023 info
Data publikacji: 2021-06-08

Faktury uproszczone – zasady wystawiania i ewidencjonowania

Podatnicy mogą wystawiać i posługiwać się dokumentami, które mimo że nie zawierają wszystkich elementów jak tradycyjne faktury, mają taki status. Nazywane są potocznie fakturami uproszczonymi. Przede wszystkim zawierają mniej elementów niż tradycyjne faktury, ale również obowiązują je inne zasady ewidencjonowania. Ponadto nie mogą być wystawiane powszechnie, lecz w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę. Podatnikom sprawia trudność ustalenie, jaki dokument spełnia te warunki, a jaki nie. Od rozliczenia za lipiec mają zostać wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Zasady wystawiania faktur uproszczonych reguluje art. 106e ustawy o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Ważne

Wystawianie faktur uproszczonych nie jest obowiązkowe. To od stron transakcji zależy, jakim dokumentem będą się posługiwać.

1. Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT

Z art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT wynika, że faktura, która dokumentuje czynności zwolnione z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo), musi zawierać informację o:

  • przepisie ustawy o VAT albo rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  • przepisie dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia z VAT taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  • innej podstawie prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Jednak w przypadku tych czynności sprzedawca może wystawić fakturę uproszczoną, która w zależności od tego, co jest podstawą zwolnienia, zawiera inny zakres informacji. Jest on mniejszy w porównaniu z tradycyjnymi fakturami.

Tabela 1. Elementy faktur uproszczonych dokumentujących czynności zwolnione z VAT

Lp.

Elementy faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT

Elementy faktury dokumentującej świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (usługi finansowe)

Elementy faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe ze względu na wysokość obrotu)

1.

data wystawienia

data wystawienia

data wystawienia

2.

numer kolejny

numer kolejny

numer kolejny

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

Ważne

Nie trzeba podawać ani NIP nabywcy, ani NIP sprzedawcy

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług

Ważne

Nie trzeba podawać NIP oraz adresów nabywcy i sprzedawcy

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

Ważne

Nie trzeba podawać ani NIP nabywcy, ani NIP sprzedawcy

4.

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

nazwa usługi

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

5.

miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

-

miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

6.

cena jednostkowa towaru lub usługi

-

cena jednostkowa towaru lub usługi

7.

kwota należności ogółem

kwota, której dotyczy dokument

kwota należności ogółem

8.

wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku

-

-

Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur określa minimum elementów, które muszą zawierać faktury uproszczone. To jednak od sprzedawcy zależy, czy nie zamieści na fakturze ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00