Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023 info
Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023 info
Data publikacji: 2021-06-08

Rozliczenie korekt „in plus” od 1 stycznia 2021 r.

Zagadnienie korekty „in plus” w VAT po latach doczekało się wreszcie ujęcia w przepisach ustawy. Wprawdzie nie doszło tu do rewolucji, gdyż ustawodawca ustanowił regułę, którą dotychczas przyjmowano w praktyce, ale i tak jest to novum o dużym znaczeniu. Nowelizacja wynika z wprowadzenia pakietu SLIM VAT. Kilka miesięcy obowiązywania tej regulacji daje już jednak pewne odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. dodany został art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, który wskazuje, że w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, jej korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Na przestrzeni lat ukształtowała się pewna praktyka, że:

1) jeśli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błędem), to powinna być rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;

2) w przypadku gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (tzw. nowymi okolicznościami transakcji skutkującymi zwiększeniem podstawy opodatkowania), powinna być dokonana zasadniczo w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. Może też się zdarzyć, że korekta powinna być rozliczona wcześniej, gdy sprzedawca opóźnił wystawienie faktury korygującej (czy to przez przeoczenie, niewiedzę czy z innych powodów).

Przykład

31 maja 2021 r. strony sporządziły aneks do umowy, z którego wynika podwyższenie ceny z tytułu świadczenia dokonanego w styczniu 2021 r. Nie sposób było przewidzieć tej sytuacji już w styczniu, stąd korekta wsteczna nie wchodzi w grę. Negocjacje zakończyły się 31 maja późnym wieczorem, ale fakturę korygującą wystawiono 1 czerwca.

"Przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania" ujawniła się w maju, dlatego trzeba mieć na uwadze, że to jednak nie wystawienie faktury korygującej "kreuje" obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i dopłaty VAT.

Nabywca dla zwiększenia VAT naliczonego potrzebuje już jednak odbioru faktury korygującej (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Odliczy z niej VAT nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.

Reguła ta obowiązuje niezależnie od przyczyny korekty.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00