Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2023-04-07
Data publikacji: 2020-07-22

Praca zdalna – nowy sposób pracy na odległość

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony obowiązków określonych w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Jest to możliwe, jeśli pozwala na to rodzaj pracy, możliwości techniczne oraz lokalowe pracownika, a także jego umiejętności wykonywania zadań za pomocą narzędzi do pracy zdalnej.

Miejscem pracy pracownika jest co do zasady siedziba pracodawcy lub jego jednostka organizacyjna, taka jak oddział czy filia. Jednak nie w każdym przypadku wykonywanie pracy na terenie zakładu pracy ma racjonalne uzasadnienie. W czasie pandemii możliwość pracy np. z domu zyskuje coraz większą popularność.

1. Praca zdalna a telepraca

Kodeks pracy od wielu lat dopuszcza możliwość wykonywania pracy na odległość w ramach telepracy. W tym trybie praca jest wykonywana regularnie poza zakładem, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Tym samym w ramach telepracy można wykonywać wszelkiego rodzaju prace biurowe, których efekty są przekazywane pracodawcy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 Kodeksu pracy).

Epidemia COVID-19 i związana z nią izolacja społeczna mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wymusiła wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie organizacji procesu pracy. Jest nim praca zdalna, która jest uregulowana w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o COVID-19). Zgodnie z wprowadzonymi tą ustawą regulacjami pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00