Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-10-18

Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych – podobieństwa i najważniejsze różnice

Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.

Do nauczycieli z placówek niepublicznych stosuje się w ściśle określonym zakresie Kartę Nauczyciela. Jednak nie obejmuje ona w ich przypadku reguł dotyczących tzw. odprawy ekonomicznej i odprawy emerytalno-rentowej. W efekcie nauczyciele ci nabywają te świadczenia według reguł powszechnych, znacznie różniących się od przewidzianych dla nauczycieli z placówek publicznych. Przepisy dotyczące nauczycieli szkół publicznych też nie są jednolite, lecz uzależnione od podstawy zatrudnienia: umowy o pracę lub mianowania. Co więcej, mianowanie zapewnia większe uprawnienia w zakresie odpraw.

Tylko powołanie nauczyciela do terytorialnej służby wojskowej uprawnia go do odprawy na identycznych warunkach, gdy łączy go stosunek pracy zarówno w publicznej, jak i niepublicznej placówce.

 

1. Odprawa ekonomiczna

Nauczyciele zwalniani z pracy z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych mają prawo w konkretnych okolicznościach do tzw. odprawy ekonomicznej. Przysługuje ona nauczycielom z placówek niepublicznych w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Przy ustalaniu, czy nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów o pracę w placówkach publicznych, są uprawnieni do odprawy ekonomicznej, trzeba z kolei stosować art. 20 ust. 1 i ust. 2 zd. 2 Karty Nauczyciela oraz ustawę o zwolnieniach grupowych. Natomiast nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania (dalej: nauczyciele mianowani) otrzymują ją w trybie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. Tabela 1 przedstawia porównanie reguł nabycia tej odprawy, jej wysokości oraz wypłaty dla poszczególnych grup.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00