Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 06-06-2023
Porada aktualna
na dzień 06-06-2023
Data publikacji: 2023-03-16

Na jakich zasadach należy zakończyć ponadlimitową umowę na czas określony, jeśli ustały przyczyny uzasadniające jej zawarcie

Zawarliśmy z kontrahentem, który jest głównym wykonawcą dużej inwestycji drogowej, kontrakt na podwykonawstwo. Umowa została podpisana na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Aby wywiązać się z umowy, musieliśmy zatrudnić dużą grupę dodatkowych pracowników. Zawarliśmy z nimi umowy na czas określony przekraczający limit 33 miesięcy z uwagi na obiektywne okoliczności leżące po stronie pracodawcy. Obejmują one także okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Umowy te zostały zgłoszone do PIP w ciągu 5 dni od ich zawarcia, ze wskazaniem, że ich czas jest analogiczny do okresu kontraktu na roboty drogowe. Obecnie kontrahent zawiadomił nas, że wypowiada nam umowę - w konsekwencji zakończy się ona 1 sierpnia 2023 r. Jak to wpływa na umowy o pracę zawarte z zatrudnionymi pracownikami? Czy musimy je wypowiedzieć, czy same ulegają rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem umowy z generalnym wykonawcą? Czy pracownikom, którzy zakończą pracę, będą przysługiwały odprawy?

Okoliczność rozwiązania umowy między pracodawcą a kontrahentem nie wywołuje skutków prawnych wobec pracowników, których stosunek pracy łączy z pracodawcą, a nie jego kontrahentem. W celu rozwiązania umów o pracę pracodawca musi podjąć działania przewidziane w prawie pracy, tj. rozwiązać umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. To, czy po stronie pracodawcy powstaną obowiązki wynikające ze zwolnień grupowych lub zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, m.in. konieczność wypłaty odprawy, zależy od liczby ogółu zatrudnionych osób oraz liczby osób, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę.

Umowa o pracę zawarta z pracownikami a kontrakt przedsiębiorcy (będącym jednocześnie pracodawcą) z innym podmiotem, stanowią niezależne od siebie stosunki prawne. Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu, gdy kontrahent rozwiązuje umowę o współpracę wiążącą go z przedsiębiorcą będącym pracodawcą, zakończeniu ulega stosunek prawny łączący kontrahentów, a nie pracodawcę ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00