Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2023-01-23

Podatek od środków transportowych

Zbliża się termin 15 lutego, w którym podatnicy co do zasady są zobowiązani do składania corocznych deklaracji na podatek od środków transportowych. Podatek ten nie nastręcza pracownikom urzędów gmin takich trudności jak podatek od nieruchomości, jednakże i tutaj pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Najczęściej dotyczą one określenia momentu, w którym obowiązek podatkowy ustaje, a także czy w konkretnych sytuacjach możliwe jest zastosowanie przepisów o wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania.

O co pytają na szkoleniach

Pojazdy wykorzystywane rolniczo

problem Spółka jest właścicielem kilku naczep i przyczep ciężarowych. Nie wykazała ich do opodatkowania – twierdząc, że są one wykorzystywane przez inne osoby do obsługi pól uprawnych, a środki transportowe związane z działalnością rolniczą nie podlegają opodatkowaniu. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

odpowiedź Nie, w tym przypadku co do zasady spółka nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia z opodatkowania. Zgodnie z art. 8 pkt 5 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; dalej: u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy o określonej dopuszczalnej masie całkowitej (łącznie z pojazdem silnikowym), „z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego”. Pierwsza lektura przepisów sugeruje, że dla zastosowania wyłączenia z opodatkowania nie jest konieczne, by działalność rolnicza była koniecznie prowadzona przez właściciela przyczep (naczep), tj. przez podmiot objęty potencjalnym obowiązkiem w podatku od środków transportowych. Ustawa nie wspomina bowiem o działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika czy podatnika, na którym ciąży obowiązek w podatku rolnym, lecz przez podatnika podatku rolnego. Jednakże w typowych przypadkach, w których działalność rolniczą z wykorzystaniem wspomnianych środków transportowych będzie wykonywał „podatnik podatku rolnego” inny niż ich właściciel (podatnik podatku od środków transportowych), będą one opodatkowane. W takiej sytuacji co do zasady nie będzie bowiem spełniony warunek „wyłącznego” związku z działalnością rolniczą. Zwykle bowiem właściciel środków transportowych udostępnia je podmiotom zajmującym się działalnością rolniczą odpłatnie, w ramach własnej działalności gospodarczej. Środki transportowe są zatem równolegle przedmiotem działalności gospodarczej polegającej na ich najmie (dzierżawie).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00