Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2023-01-23

Poradnia samorządowa

  • Czy radni mają uprawnienia do wskazania w uchwale administratora obiektu
  • Jak określić zasady odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z boiska
  • Dlaczego diagnoza nie może być załącznikiem do uchwały rady gminy
  • Kto określa wysokość czynszu za lokale gminne

Radni pracują nad projektem regulaminu boisk szkolnych. W jego postanowieniach ogólnych zamierzają zapisać, że administratorem danego obiektu jest szkoła. Czy taki zapis może się znaleźć w regulaminie?

Tego typu postanowienia nie mogą być uwzględnione w projekcie uchwały, gdyż wychodzą poza zakres upoważnienia wskazanego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Boisko sportowe jest bez wątpienia obiektem użyteczności publicznej, a gmina organizując na swoim terenie boisko dla mieszkańców, realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto, jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 u.s.g., jednym z zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty są sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych. Oznacza to, że gmina dysponuje kompetencją do uchwalenia w trybie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. regulaminu boiska sportowego. Jak zauważył ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00