Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-01-30

aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy: porządkujemy wiedzę po zmianach

Nowe zasady wsparcia to nie wszystko, o czym muszą wiedzieć jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca przesądził także, do kogo należą odsetki od pieniędzy pozyskanych z Funduszu Pomocy, i usunął luki w systemach świadczeń socjalnych, opieki nad małoletnimi oraz oświatowym

Opublikowana została ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185). Nowelizacja wprowadza zmiany nie tylko w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 185; dalej: u.p.o.U.), lecz także w wielu innych aktach prawnych z różnych dziedzin życia publicznego. Zmiany te mają zróżnicowany charakter – polegają na doprecyzowaniu niektórych przepisów, zmieniają części przyjętych rozwiązań, a także uzupełniają dotychczasowe przepisy o zupełnie nowe regulacje. Nowelizacja weszła w życie 28 stycznia, z pewnymi wyjątkami. Sprawdźmy, co zmienia w kontekście obowiązków realizowanych przez JST.

pomoc nie dłużej niż 120 i 180 dni

Jedną z najbardziej istotnych modyfikacji jest zmiana zasad pomocy obywatelom Ukrainy. Artykuł 12 ust. 17 u.p.o.U. po nowelizacji zyskał nowe brzmienie: „Wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Do tej pory przepis ten stanowił, że „wojewoda zapewnia pomoc, o której mowa w ust. 1, obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, w miarę posiadanych środków, nie krócej niż przez okres 2 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zauważmy zatem, że wersja po nowelizacji wskazując organy, które mogą udzielać pomocy, już nie tylko wymienia wojewodę, lecz także odwołuje się do podmiotów określonych w ust. 3 i 4 art. 17 u.p.o.U. Chodzi tu o dwie grupy:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00