Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-01-30

Czas na sprawozdania w sprawie osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli

Organ prowadzący szkoły i przedszkola musi je sporządzić do 10 lutego, a w ciągu kolejnych siedmiu dni przedstawić m.in. RIO i radnym. W tym roku obowiązuje nowy, specjalny wzór formularza, który wymaga bardziej skomplikowanych obliczeń niż do tej pory

Początek roku w obszarze finansowania oświaty przebiega w samorządzie terytorialnym pod znakiem rozliczania się z osiągnięcia gwarantowanych ustawowo średnich wynagrodzeń nauczycieli. I tak:

  • do 20 stycznia – dokonuje się analiz poniesionych wydatków na wynagrodzenia w roku poprzednim w odniesieniu do tych średnich,
  • a do 31 stycznia – należy wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające [ramka 1] w sytuacji, gdyby te średnie nie zostały osiągnięte – o czym pisaliśmy na łamach SiA w ubiegłym tygodniu.

Natomiast do końca pierwszej dekady lutego jest czas na sporządzenie sprawozdania, które stanowi pewnego rodzaju podsumowanie tego całego procesu.

Co mówi przepis

Aby mechanizm ustalania dodatków uzupełniających działał w praktyce, a organ prowadzący mógł zostać rozliczony z prowadzonej wobec nauczycieli polityki płacowej – ustawodawca wprowadził obowiązek sprawozdawczy. Zgodnie z art. 30a ust. 4 KN w terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN ustalonych w danym roku.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00