Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-01-30

Co należy zrobić, jeśli kwoty wolnych środków w sprawozdaniu z wykonania budżetu okazały się inne niż w uchwale budżetowej

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli do 31 marca muszą przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdania roczne z wykonania budżetu. Niejednokrotnie dopiero po dokonaniu dokładnych obliczeń okazuje się, że wykazywane w nich kwoty wolnych środków są inne niż te przewidziane w uchwale budżetowej. A taka niezgodność – jak wynika z orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych – jest niedopuszczalna. Jeżeli zatem do takiej rozbieżności dojdzie, to trzeba liczyć się z interwencją RIO. Podobnie może być w przypadku niezgodności kwoty wolnych środków w innych składanych obecnie sprawozdaniach z kwotą z uchwały budżetowej.

Ostatnie tygodnie w samorządach są w dużej mierze związane ze sporządzaniem sprawozdań za poprzedni rok budżetowy. Chodzi zarówno o sprawozdania finansowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i o sprawozdania budżetowe, w tym Rb-NDS, czyli kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdania finansowe. Mają normatywne podstawy w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W par. 23 tego rozporządzenia postanowiono m.in., że na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00