Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2004-12-01

VAT w handlu

Sprzedaż w znaczeniu ustawy o VAT to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Opracowanie „VAT w handlu” jest poświęcone sprzedaży w znaczeniu ustawy o VAT w odniesieniu do towarów. W opracowaniu pominięto problematykę odpłatnego świadczenia usług.

Sprzedaż krajowa
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wykonują na terenie Polski odpłatną dostawę towarów w ramach działalności gospodarczej, są podatnikami VAT. Oznacza to, że wszelka działalność handlowa podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Niezbędnymi elementami, które muszą być spełnione, aby transakcja była uznana za opodatkowaną VAT, jest to, aby była to transakcja:
• odpłatnej dostawy towarów (lub dostawy zrównanej z odpłatną dostawą towarów),
• dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w znaczeniu ustawy o VAT.
Ustawa za odpłatną dostawę towarów uznaje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Podstawową transakcją, która ze swej istoty polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, jest sprzedaż towaru. Oprócz sprzedaży „zwykłej” (wydanie rzeczy w zamian za cenę - art. 535 k.c.) Kodeks cywilny wymienia szczególne rodzaje sprzedaży, takie jak:
sprzedaż na raty (sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny - art. 583 k.c.),
sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej (jeżeli sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny - art. 589 k.c.),
• (umowa sprzedaży dochodzi do skutku, jeżeli kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry; w tym celu sprzedawca wyznacza kupującemu odpowiedni termin lub też termin jest wyznaczany umownie - art. 592 k.c.),
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00