Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-01-06

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – styczeń 2023

kalendarium wydarzeń od 30 grudnia 2022 r. do 24 stycznia 2023 r. 

30 grudnia 2022 r. UWAGA! Ważne dla rozliczenia PIT za 2022 r.

Ulga dla młodych - aktualizacja objaśnień MF

MF zaktualizowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad korzystania z ulgi dla młodych. MF wyjaśnił w nich najczęstsze problemy związane ze stosowaniem tej ulgi, uwzględniając zmiany w przepisach ustawy o PIT wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat.

Pierwsze objaśnienia w sprawie ulgi dla młodych zostały wydane 14 kwietnia 2022 r. Z uwagi na liczne zmiany wprowadzone w przepisach ustawy o PIT, w tym przez Polski Ład i jego nowelizację, objaśnienia te stały się w dużej mierze nieaktualne. Stąd potrzeba aktualizacji.

UWAGA!

Stosowanie się przez podatników do objaśnień podatkowych zmniejsza ryzyko podatkowe. Rozliczając się zgodnie z objaśnieniami, podatnik (i płatnik) uniknie odpowiedzialności za zaległości. Zgodnie z art. 14n § 4 Ordynacji podatkowej zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Oznacza to, że podatnik, który zastosował się do objaśnień, nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych, w przypadku gdy jego rozliczenia - zgodne z objaśnieniami - okażą się nieprawidłowe. Podatnik, który postępował zgodnie z objaśnieniami, nie zapłaci zaległego podatku, a ponadto nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Źródło:

 • objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. pt. "Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia" - opubl. na www.mf.gov.pl

1 stycznia 2023 r.

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2023 r.

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w PIT, CIT i VAT wprowadzone ustawą z 7 października 2022 r. Najistotniejsze zmiany w CIT to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowelizacja wprowadziła też zmiany w PIT, a także rozwiązania prawne, które pozwalają na utrzymanie w 2023 r. podstawowych stawek VAT na dotychczasowym podwyższonym poziomie (23% i 8%).

UWAGA!

Zmiany w PIT i CIT dotyczą wszystkich podatników tego podatku. Mają być korzystne dla podatników, ale wiążą się z koniecznością wdrożenia ich w praktyce. Oznacza to konieczność zapoznania się z nimi, aktualizacji stosownych procedur, oprogramowania i dokumentacji. Wraz ze zmianami rośnie ryzyko błędu w rozliczeniach podatkowych. W styczniu 2023 r. warto pozostać w kontakcie z obsługującym firmę biurem rachunkowym - tak, aby zminimalizować ryzyko błędów wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych.

Podstawa prawna:

1 stycznia 2023 r.

Mikrorachunek - rodzaje wpłat

MF określił w rozporządzeniu rozszerzony wykaz podatków i innych należności, których wpłata powinna być realizowana przy użyciu tzw. mikrorachunku podatkowego. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie zostało uchylone. Od 1 stycznia 2023 r. wykaz podatków, których wpłaty powinny być realizowane na mikrorachunek, obejmuje także podatek od niektórych kopalin.

UWAGA!

Wykaz wskazuje, jakie wpłaty powinny być realizowane na tzw. mikrorachunek przedsiębiorcy oraz jaki tytuł wpłaty powinien przedsiębiorca podać w przelewie. Wykaz rodzajów wpłat na mikrorachunek może się przydać jako narzędzie pomocne przy prawidłowym dokonywaniu wpłat.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 2272

1 stycznia 2023 r.

Normy szacunkowe na 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Stawki te zostały podwyższone w stosunku do 2022 r.

UWAGA!

Podwyżka norm szacunkowych oznacza, że rolnicy płacący podatek dochodowy w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej zapłacą w 2023 r. wyższy podatek.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - Dz.U. z 2022 r. poz. 2478

1 stycznia 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. - rozporządzenie

2 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wynika z niego, że w 2023 r. została utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Od 1 stycznia 2023 r. przywrócono również stawki, które były stosowane przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli:

 • na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 8%,
 • na gaz ziemny 23%,
 • na energię elektryczną i cieplną 23%,
 • na paliwa silnikowe 23%.

Z końcem 2022 r. zakończył się okres stosowania obniżonych stawek VAT:

 • do 0% na gaz ziemny zamiast 23%,
 • do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
 • do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%.

UWAGA!

Podwyżka stawek VAT na sprzedaż gazu, energii i paliw z pewnością wpłynie na koszty prowadzenia działalności. Ten efekt ma zminimalizować zamrożenie cen energii elektrycznej - przyznawane na warunkach określonych w specjalnej ustawie (zob. "Przedsiębiorca może płacić mniej za prąd"). Rząd planuje także zamrożenie cen gazu. Pomoc w tym zakresie ma objąć także przedsiębiorców, w działalności których koszty gazu stanowią duży udział kosztów produkcji (zob. "Pomoc dla sektorów energochłonnych - program rządowy". W związku z planowanymi podwyżkami cen przedsiębiorcy (klienci biur rachunkowych) powinni dokonać kalkulacji kosztów prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 - Dz.U. z 2022 r. poz. 2495

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00