Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Artykuł aktualny
na dzień 01-10-2023
Data publikacji: 2023-09-19

Niedopuszczenie pracownika do pracy wskutek badania trzeźwości – jak wpływa na prawo do wynagrodzenia

Czas niedopuszczenia pracownika do pracy z powodu obecności w organizmie alkoholu, wskazującej na stan po jego użyciu albo stan nietrzeźwości, jest okresem nieobecności niepłatnej. W sytuacji zaś, gdy wynik badania trzeźwości nie wskaże na spożycie alkoholu, czas niedopuszczenia zatrudnionego do pracy należy traktować jako absencję usprawiedliwioną, za którą przysługuje wynagrodzenie. Naliczać się je powinno z uwzględnieniem zasad kalkulowania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej wyliczać trzeba z miesiąca, w którym przypadła nieobecność w pracy.

Pracodawca nie dopuszcza do pracy m.in. pracownika:

  • wobec którego ma uzasadnione podejrzenie, że stawił się w pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo spożywał alkohol w czasie pracy (przez "uzasadnione podejrzenie" należy rozumieć przekonanie, że pracownik znajduje się w pracy pod wpływem alkoholu, na co może wskazywać np. wyczuwalna woń alkoholu czy nietypowe zachowanie przejawiające się w zaburzeniach ruchu, równowagi, wzroku lub sprawności intelektualnej oraz czasu reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe);
  • którego wynik kontroli trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiącym, że:
    • stan po użyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3,
    • ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wówczas, kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00