Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2023
Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2023
Data publikacji: 2023-09-19

Dyrektor szkoły jako nauczyciel – odrębności w zakresie zatrudniania

W zdecydowanej większości przypadków stanowisko dyrektora szkoły zajmuje nauczyciel. Stanowisko to może być objęte przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Z uwagi na posiadany status nauczyciela dyrektor szkoły podlega regulacjom obowiązującym pozostałych nauczycieli, z pewnymi jednak wyjątkami. Odmienne uwarunkowania są uzasadnione przede wszystkim faktem sprawowania funkcji kierowniczej.

Dyrektora szkoły, ze względu na pełnioną funkcję, dotyczą pewne odrębności obejmujące w szczególności kwestie awansu zawodowego, oceny pracy, czasu pracy, urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za pracę.

Awans zawodowy dyrektora

Z uwagi na konieczność posiadania przez dyrektora będącego nauczycielem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, awans zawodowy będzie dotyczył wyłącznie tej grupy nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora. Dyrektor może więc uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego według regulacji obowiązujących nauczycieli. Zatem nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany, który posiada stopień naukowy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9ca ust. 6 i 7 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Jednocześnie jednym z warunków określonych w art. 9b ust. 1a Karty Nauczyciela jest posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela (art. 6a ust. 1dd Karty Nauczyciela). Oceny pracy ww. nauczyciela dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny, z tym że do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwających dłużej niż 3 miesiące.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00