Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. II SA/Ol 202/20

Drogi publiczne ; Prawo miejscowe

Drogi publiczne; Prawo miejscowe

Dnia 16 lipca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.) Sędzia WSA Piotr Chybicki Protokolant specjalista Anna Piontczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2020 roku sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe na uchwałę Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018r., nr XLIV/853/18 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 1. stwierdza nieważność § 18 załącznika nr 4 do zaskarżonej uchwały; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę.

Uzasadnienie

Rada Miasta Olsztyna w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLIV/853/18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity na dzień wydania aktu - Dz.U. z 2017 r., poz. 2222, dalej jako: u.d.p.).

Skargę na powyższą uchwałę wniósł Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe w Olsztynie (dalej również jako: skarżący lub Prokurator), zaskarżając ją w zakresie § 10 ust. 2 oraz § 18 Załącznika Nr 4 do uchwały - Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie (dalej jako: Regulamin) i domagając się stwierdzenia nieważności uchwały z tym zakresie. Prokurator zarzucił przedmiotowej uchwale, że została wydana z istotnym naruszeniem:

- art. 2 i art. 32 Konstytucji RP oraz art. 13b ust. 4 pkt 2 u.d.p. poprzez ograniczenie w § 10 ust. 2 Regulaminu możliwości wykupienia abonamentu mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania (dalej jako: SPP) wyłącznie do osób posiadających zameldowanie na pobyt stały lub czasowy pod adresem znajdującym się w obszarze SPP, a przez to pozbawienie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00