Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-07-05

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń 1 czerwca – 4 lipca 2022 r.

Przygotowane na podstawie informacji opublikowanych w okresie od 1 czerwca do 4 lipca 2022 r.

Łatwiej zatrudnić uchodźców z Ukrainy

1 czerwca 2022 r. został uruchomiony system teleinformatyczny ułatwiający nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. System umożliwia m.in. wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy. Mogą to robić sami pracodawcy poszukujący pracowników. System zawiera zbiór informacji dotyczący kwalifikacji zawodowych Ukraińców, który może służyć pracodawcom do znalezienia pracowników o pożądanym profilu.

UWAGA!

Pracodawcy poszukujący pracowników mogą skorzystać z możliwości oferowanych przez system i łatwiej znaleźć pracowników o odpowiednim profilu zawodowym.

Podstawa prawna:

ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. z 2022 r. poz. 1087

7 czerwca 2022 r.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie w dwóch etapach

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wzrośnie w dwóch etapach. Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniosło 3383 zł, a od 1 lipca 2023 r. - 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 22,10 zł, a od 1 lipca - 22,50 zł.

UWAGA!

Po raz pierwszy planowane jest dwuetapowe zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy powinni uwzględnić podwyżki w kalkulacji kosztów prowadzonej działalności w przyszłym roku.

Źródło:

Informacja Rady Ministrów opubl. 7 czerwca 2022 r. na www.premier.gov.pl

9 czerwca 2022 r.

Dzień Księgowego - jaka będzie przyszłość zawodu księgowego

9 czerwca obchodziliśmy Dzień Księgowego. Warto wiedzieć, że w MF trwają prace nad uregulowaniem prawnym tego zawodu. Są trzy proponowane kierunki rozwoju zawodu księgowego:

  • włączenie zawodu księgowego do katalogu zawodów regulowanych. Oznaczałoby to, że czynności określone w przepisach prawa, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie uprawnień księgowego, mogłyby wykonywać jedynie te osoby, które mają odpowiednie zezwolenie, uzyskane po spełnieniu ściśle określonych warunków,
  • profesjonalizacja zawodu księgowego. Rozwiązanie to umożliwiłoby zdobycie uprawnień zawodowych nadawanych przez wybraną instytucję, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. Nałożyłoby także określone obowiązki m.in. doskonalenia zawodowego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz wprowadziłoby nadzór. Jednocześnie nie ograniczałoby możliwości wykonywania czynności z zakresu księgowości przez osoby nieposiadające takich uprawnień,
  • oparcie się wyłącznie na kwalifikacjach rynkowych zawodu księgowego, czyli niewprowadzanie zawodu regulowanego ani systemu zakładającego instytucjonalną profesjonalizację zawodu księgowego.

UWAGA!

Klienci biur rachunkowych mogą wyrazić swoją opinię w sprawie przyszłości zawodu księgowego. Prekonsultacje w tej sprawie trwają bowiem do 30 września 2022 r.

Opinie i uwagi dotyczące przyszłości zawodu księgowego można zgłaszać do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną na adres: księgowy-prekonsultacje@mf.gov.pl.

Na stronie cyfrowego wydania "Monitora księgowego" (profesjonalnego czasopisma dla księgowych) biura rachunkowe i ich klienci znajdą elektroniczne dodatki odnoszące się do trwających konsultacji. Są to:

"Zawód księgowego - kierunki rozwoju"

"Przyszłość zawodu księgowego - czy wymaga regulacji".

9 czerwca 2022 r.

Od 9 czerwca 2022 r. podwyżka stóp procentowych i wzrost stawek odsetek

Od 9 czerwca 2022 r. NBP podwyższył wysokość stopy referencyjnej do 6%, a stopy lombardowej do 6,5%. Oznacza to wzrost stawek odsetek ustawowych, odsetek za opóźnienie, a także wzrost stawek odsetek od zaległości podatkowe. Podwyżka spowodowała także wzrost stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w II półroczu 2022 r.

Od 9 czerwca 2022 r. obowiązują następujące stawki odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie:

9,5% - odsetki ustawowe (od 6 maja 2022 r. było 8,75%),

19% - maksymalne odsetki ustawowe (od 6 maja 2022 r. było 17,5%),

11,5% - odsetki za opóźnienie (od 6 maja 2022 r. było 10,75%),

23% - maksymalne odsetki za opóźnienie (od 6 maja 2022 r. było 21,5%).

Od 9 czerwca 2022 r.:

  • stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15% (200% z 6,5% + 2%),
  • obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,5% (50% stawki podstawowej),
  • podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 22,5% (150% stawki podstawowej).

Ponadto w II półroczu 2022 r. w przypadku transakcji handlowych będzie obowiązywała stopa procentowa odsetek w wysokości:

14% - w przypadku odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot będący podmiotem leczniczym (odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych),

16% - w przypadku odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest inny podmiot niż podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00