Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-05-10

Zawieszenie działalności gospodarczej – problemy prawne, podatkowe, składkowe oraz ewidencja w pkpir i księgach rachunkowych

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie. 

 

1. Zasady zawieszania działalności gospodarczej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Z uprawnienia tego może również skorzystać przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (zob. art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej. Jednakże zawieszenie to jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez wszystkich wspólników spółki cywilnej (zob. art. 22 ust. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej tylko w jednej z tych form (zob. art. 22 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców). Z kolei przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach (zob. art. 22 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

1.1. Okres, na który można zawiesić działalność gospodarczą

Dopuszczalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zależy od tego, czy przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. I tak:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00