Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Aktualność

Do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdania finansowe

zatwierdzenie sprawozdania finansowegozatwierdzenie sprawozdania finansowego

Do końca czerwca - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. To kolejny krok do zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. Warto pamiętać, że niedotrzymanie terminu uniemożliwi wypłatę dywidendy lub podział zysku firmy.

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian >>>

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszenia >>>

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania

Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą przestrzegać terminów wynikających z ustawy o rachunkowości. Jednym z kluczowych terminów jest termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ogłoszona została upadłość jednostki.

Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca.

Co istotne, ustawa o rachunkowości odmiennie do uregulowań podatkowych nie „przesuwa” terminów na następny dzień roboczy, gdy wypadają one w dni wolne. 30 czerwca 2024 r. to niedziela. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi się odbyć zatem najpóźniej w tym dniu.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego poprzedza (jeśli taki obowiązek istnieje):

  • badanie sprawozdania finansowego,
  • udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu – także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. 

Udostępnienie następuje najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni (por. art. 68 uor).

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje poprzez uchwałę lub decyzję organu zatwierdzającego (wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy) albo oświadczenie woli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Zarówno uchwała (lub postanowienie) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i uchwała o podziale zysku bądź pokryciu strat nie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej. Do KRS można dołączyć je w formie skanów tych dokumentów sporządzonych na papierze i podpisanych odręcznie.

Uchwała (lub postanowienie) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i uchwała o podziale zysku bądź pokryciu strat nie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Ważne

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje sankcji karnych za nieterminowe zatwierdzenie sprawozdania. Brak zatwierdzenia sprawozdania skutkuje jednak tym, że – zgodnie z art. 53 ust. 3 i 4 uor – jednostka nie może dokonać podziału zysku lub pokrycia straty jednostki.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

Przeczytaj więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Monitora księgowego Nr 6/2024 r.

Zatwierdzenie i składanie sprawozdania finansowego – wybrane problemy >>>

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00