Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-05-14

Zatwierdzenie i składanie sprawozdania finansowego – wybrane problemy

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. W niniejszym materiale przedstawiamy sześć wybranych problemów związanych z tymi procesami.

Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, muszą przestrzegać terminów wynikających z ustawy o rachunkowości. Jednym z kluczowych terminów jest termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego, który w ustawie o rachunkowości definiowany jest jako „nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”. Termin ten wyznacza kolejne obowiązki księgowe. W celu ich uporządkowania przedstawiamy je w tabeli w odniesieniu do jednostek sporządzających sprawozdania finansowe za rok 2023.

 

Lp.TerminCzynność /obowiązek księgowyPodstawa prawna
1.

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2024 r. 

 

Co istotne, ustawa o rachunkowości odmiennie do uregulowań podatkowych nie „przesuwa” terminów na następny dzień roboczy, gdy wypadają one w dni wolne. 30 czerwca 2024 r. to niedziela. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi się odbyć zatem najpóźniej w tym dniu.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego poprzedza (jeśli taki obowiązek istnieje):

  • badanie sprawozdania finansowego (por. art. 53 ust. 1 oraz ust. 1 a uor oraz art. 64 ust. 1 uor),
  • udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu – także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. Udostępnienie następuje najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni (por. art. 68 uor)
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00