Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-11-20
Data publikacji: 2023-11-20

Jak rozliczyć VAT po zakończeniu działalności

Podatnicy, którzy zdecydują się na likwidację działalności gospodarczej muszą pamiętać o rozliczeniu się z US w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie obowiązki w zakresie VAT ma przedsiębiorca, który zamyka działalność?

Czytaj również: Likwidacja firmy a konto w KSeF>>>

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą składa wniosek o wykreślenie firmy z rejestru (CEIDG-1) w terminie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności. Informacja o wykreśleniu firmy z CEIDG zostaje automatycznie przesłana do urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS.

Jeśli zamykasz firmę i jesteś płatnikiem podatku VAT, nie możesz zapomnieć o rozliczeniu się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie VAT-Z

Podatnicy, którzy likwidują działalność gospodarczą, muszą poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Takie zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu VAT-Z.

Złożenie formularza VAT-Z oznacza utratę statusu podatnika VAT i powoduje wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT.

Spis z natury

Czynny podatnik VAT, który podjął decyzję o likwidacji działalności jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury. Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy o VAT. Nie dotyczy jednak wszystkich podatników likwidujących działalność. Spis wykonujemy na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania działalności.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury mają:

1) wspólnicy rozwiązywanej spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej (tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej); obowiązek sporządzenia spisu z natury nie powstaje w przypadku likwidacji osób prawnych (w szczególności w przypadku likwidacji spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych);

2) osoby fizyczne, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (art. 14 ust. 1 ustawy o VAT).

W spisie należy wykazać towary przy zakupie których przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które na dzień likwidacji działalności pozostają w firmie. Będą to więc co do zasady towary, których zakup jest udokumentowany fakturami, bez względu na to czy podatnik korzystał z odliczenia VAT, czy też nie.

Ważne

Pamiętaj, że w spisie z natury dla celów VAT nie uwzględniasz towarów, w przypadku których nie mogłeś skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT.

Czytaj więcej w dodatku do najnowszego wydania Biuletynu VAT - INSTRUKCJE VAT 15 praktycznych procedur dla podatników

 

 


 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00