Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 05-10-2023
Data publikacji: 2023-08-21

Jak ustalać w księgach rachunkowych rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych i wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy

PROBLEM

Spółka z o.o., będącą podatnikiem VAT oraz podatnikiem CIT (spółka nie rozlicza się z podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu, tj. CIT estoński), prowadzi działalność produkcyjną (produkcja artykułów z tworzyw sztucznych) i ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Proces produkcyjny dla uproszczenia składa się z dwóch etapów i wygląda następująco: 

  • etap 1: produkcja półfabrykatów (elementy wyprodukowane przy pomocy wtryskarek przez dział produkcji), które podlegają następnie procesowi montażu z innymi półfabrykatami i są przechowywane zbiorczo w skrzynio-paletach w magazynie półfabrykatów (ewidencja ilościowo-wartościowa, jednostka podstawowa w magazynie do rozliczania ilości uzyskanej z działu produkcji to sztuki), 
  • etap 2: produkcja wyrobów gotowych z półfabrykatów, które zostały spakowane w opakowania detaliczne (wiaderka, małe kartoniki, woreczki foliowe) i następnie w opakowania zbiorcze (kartony) zgodnie z zamówieniem klienta. Są przechowywane na paletach i przygotowane do sprzedaży (wysyłki) do klienta (ewidencja ilościowo-wartościowa, jednostka podstawowa do rozliczania ilości uzyskanej z działu produkcji to sztuki). 

Półfabrykaty i wyroby gotowe są ewidencjonowane w magazynie po cenach ewidencyjnych (stałych). Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie kalkulacyjnym. 

W jaki sposób ustalać rzeczywisty koszt wytworzenia produktów i zaliczkę na podatek dochodowy? Proszę o przykład liczbowy. W jaki sposób prowadzić ewidencję kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów w celu prawidłowego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy? 

RADA

Ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów jest procesem wieloetapowym i wymaga zbudowania własnego, dostosowanego do firmy modelu ewidencji kosztów (rachunek kosztów). Model ten musi być zgodny z rzeczywistym przebiegiem procesu produkcyjnego w firmie (poszczególnymi etapami produkcji półfabrykatów, a następnie wyrobów gotowych) i prawidłowo wskazywać koszty. Dopiero wówczas można przeprowadzić kalkulację rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów i powstałych odchyleń od cen ewidencyjnych zużytych do produkcji półfabrykatów i otrzymanych w drodze procesu produkcyjnego wyrobów gotowych. Proces ustalenia rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów przedstawia przykład liczbowy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym zobowiązują firmy, by prowadzić ewidencję księgową w taki sposób, by na jej podstawie można było prawidłowo ustalać zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu większość firm prowadzi ewidencję zarówno kosztów, jak i przychodów z podziałem na koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów/koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów oraz przychody, które są przychodami podatkowymi, i te, które nimi nie są. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o rachunkowości w art. 28 ust. 3 określa, jakie koszty składają się na koszt wytworzenia produktu, tj.:

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00