Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 05-10-2023
TEMATY:
Artykuł aktualny
na dzień 05-10-2023
TEMATY:
Data publikacji: 2023-09-05

Kiedy wydatki na przystąpienie do spółki mogą stanowić koszt podatkowy – wyrok NSA

W sytuacji gdy podatnik podejmuje racjonalną decyzję gospodarczą o przystąpieniu do spółki, może oczekiwać, że poniesiony wydatek przyniesie przychód. Jednak brak skutku (przychodu) nie dyskwalifikuje wydatku poniesionego na przystąpienie do spółki jako kosztu podatkowego. Ocena celowości wydatków podatnika powinna być dokonywana z uwzględnieniem wszelkich okoliczności i uwarunkowań istniejących w momencie podejmowania decyzji o poniesieniu określonego wydatku, a nie już po fakcie, według wiedzy co do stanu rzeczy i rozwoju wypadków mających miejsce później – wyrok NSA z 14 grudnia 2022 r., sygn. akt  II FSK 1055/20.

Stan faktyczny

Spółka S (sp. z o.o.) działa w międzynarodowej grupie kapitałowej, w której dominującą rolę odgrywa spółka akcyjna D. Spółka D wykazywała ujemne kapitały własne, co groziło jej likwidacją, wobec czego w celu restrukturyzacji spółki D utworzono nową spółkę komandytową N, do której S wniosła wkład pieniężny, stając się wspólnikiem N. Proces ratowania D przyniósł w 2015 r. "ratowniczej" spółce N dużą stratę, którą spółka S wykazała w swoim rozliczeniu rocznym, proporcjonalnie do udziału w zyskach i stratach N, czyli ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00