Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 13-07-2024
Artykuł aktualny na dzień 13-07-2024
Data publikacji: 2024-03-07

Wpływ zbiegu działalności gospodarczej z innymi tytułami do ubezpieczeń społecznych na obowiązek opłacania składek

Przedsiębiorca może łączyć wykonywanie działalności gospodarczej z innymi formami zarobkowania. Najczęściej będą to umowa o pracę i umowa cywilnoprawna. W zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tych innych równolegle trwających tytułów do objęcia tymi ubezpieczeniami i obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek możliwe będą oszczędności w zobowiązaniach wobec ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Co oznacza określenie „zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych”

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych to sytuacja, w której np. przedsiębiorca podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednocześnie osiąga przychody z innych tytułów stanowiących obowiązek tych ubezpieczeń, np. z umowy o pracę lub umowy zlecenia albo kilku trwających w tym samym czasie takich umów. 

Należy mieć na uwadze, że osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, m.in.:

  • wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub jako osoba współpracująca z tymi osobami (z wyjątkiem osób, które są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat),

  • prowadząca pozarolniczą działalność oraz współpracująca z przedsiębiorcą

jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Jednak może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej). 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00