Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2023-01-29

Funkcjonowanie fundacji rodzinnych coraz bardziej realne

To korzystne rozwiązanie zapewnia nowa ustawa, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej musi stosować prawo bilansowe

Ustawa z 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej (dalej: nowa ustawa) ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Reguluje ona organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa oraz obowiązki fundatora i beneficjenta. Wskazuje reguły funkcjonowania tej nowej formy organizacyjno-prawnej podmiotu, które mają wpływ także na kwestie związane z ewidencją i rozliczeniami.

Obowiązki ewidencyjne

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Osobowość prawną nabywa ona z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że zgodnie z art. 2 ust. 21 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) podmiot ten będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zgodnie z art. 42 nowej ustawy jednym z jego organów jest zarząd, który w świetle ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00