Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-04-25
Data publikacji: 2023-04-25

Podatkowe skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Do 30 kwietnia 2023 r. przedłużono termin obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że już niedługo można oczekiwać odwołania tego stanu. W artykule przedstawiamy zestawienie szczególnych rozwiązań podatkowych obowiązujących w stanie zagrożenia epidemicznego wraz z informacją, jakie są konsekwencje zakończenia tego stanu.

Tabela. Szczególne rozwiązania podatkowe – skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Lp.

Szczególne rozwiązania podatkowe obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

1

2

3

PODATKI DOCHODOWE

1.

Preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencjiRozwiązanie ma zastosowanie w okresie kolejnych 2 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Po tym czasie preferencje nie mogą już być stosowane.

a)

Certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności

Jeżeli dla takich certyfikatów okres kolejnych 12 miesięcy wyznaczający czas ich obowiązywania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tego stanu oraz przez okres 2 miesięcy po jego odwołaniu.

Podstawa prawna: art. 31ya ust. 1 ustawy o COVID-19

Po 2 miesiącach po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy podatku dochodowego nie mogą już korzystać z certyfikatów rezydencji, które zostały wydane ponad 12 miesięcy wcześniej, jeżeli nie zawierają one okresu ważności.

b)

Możliwość korzystania z kopii certyfikatu

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po jego odwołaniu miejsce zamieszkania i siedziby podatnika (PIT i CIT) dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: art. 31ya ust. 2 ustawy o COVID-19

Po 2 miesiącach po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy podatku dochodowego nie mogą potwierdzać miejsca zamieszkania czy siedziby kopią certyfikatu rezydencji.

c)

Wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po jego odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Podstawa prawna: art. 31ya ust. 3 ustawy o COVID-19

Po 2 miesiącach po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy posługujący się certyfikatami obejmującymi 2019 r. lub 2020 r. powinni uzyskać aktualne certyfikaty rezydencji podatników.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00