Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-09-26
Data publikacji: 2023-09-26

Zestawienie zarobków dla byłego pracownika

Pracownik, który był zatrudniony w naszym zakładzie pracy przez 11 lat, został zwolniony w ubiegłym roku. Wystąpił do zakładu pracy z wnioskiem o wykonanie zestawienia zarobków brutto i netto za każdy miesiąc z całego okresu zatrudnienia. Czy zakład pracy ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie?   

Pracodawca nie jest obowiązany do sporządzania takich zestawień. Na wniosek byłego pracownika jest jednak obowiązany do sporządzenia kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej, co może obejmować m.in. karty wypłaconego wynagrodzenia.

W oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pracodawcy zobowiązani są do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Również płatnik składek (czyli m.in. pracodawca) jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach. Obowiązek ten realizowany powinien być również na wniosek byłego pracownika.

Z pytania wynika jednak, że raczej nie chodzi o zaświadczenie ERP-7. Pracodawca nie ma zaś obowiązku sporządzania innych zestawień wynagrodzeń na żądanie pracownika.

Należy jednak pamiętać, że dokumentacja pracownicza obejmuje m.in. kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Na wiosek byłego pracownika pracodawca obowiązany jest wydać mu kopię całości lub wskazanej części dokumentacji pracowniczej. Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 

Marek Rotkiewicz

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX.

 

 
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00