Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-11-17
Data publikacji: 2023-11-17

Jak nadać uprawnienia w KSeF

Już w następnym roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy dla podatników. Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy przejść proces uwierzytelnienia i autoryzacji, dopiero wtedy można nadać uprawnienia do korzystania z KSeF innej osobie lub biuru rachunkowemu.

Aby korzystać z systemu KSeF niezbędne jest uwierzytelnienie w systemie przez podatnika. Następnie może on nadawać dalsze uprawnienia swoim pracownikom czy współpracującym z nim firmom.

Po uwierzytelnieniu i autoryzacji można przystąpić do nadawania uprawnień do wystawiania lub przeglądania faktur, korzystając z naszych uprawnień właścicielskich lub poprzez osobę, której nadaliśmy najszerszy zakres uprawnień. W tym celu logujemy się w systemie za pomocą naszego programu księgowego lub aplikacji KSeF.

  • Rodzaje uprawnień w KSeF

W KSeF możemy nadać następujące uprawnienia do:

1) nadawania, zmiany albo odbierania uprawnień do korzystania z KSeF lub

2) wystawiania albo dostępu do faktur ustrukturyzowanych, lub

3) wystawiania faktur o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT w imieniu podatnika (samofakturowanie).

Przez uprawnienie do wystawiania faktur w imieniu podatnika rozumie się jednocześnie uprawnienie do wystawiania faktur dokumentujących transakcje, których podatnik jest stroną jako nabywca.

W ramach KSeF mamy wybór, czy chcemy sami bezpośrednio nadawać uprawnienia konkretnym osobom fizycznym, także spoza własnej organizacji, czy wskazać podmiot uprawniony do wystawiania i/lub otrzymywania faktur (np. biuro rachunkowe) i umożliwiać pośrednie przekazywanie uprawnień.

  • 2 sposoby nadawania uprawnień

Przewidziane są dwa sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień:

  1. elektronicznie - za pomocą oprogramowania interfejsowego (ksef.mf.gov.pl) - podatnik lub inny uprawniony podmiot wskazuje wymagany zakres danych, w celu nadania, zmiany lub odebrania uprawnień.
  2. w postaci papierowej przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień (ZAW-FA) do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
Ważne

Możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF w postaci papierowej jest przewidziana dla podatników i podmiotów, którzy nie są osobami fizycznymi i nie posiadają możliwości uwierzytelnienia się za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - ZAW-FA - określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 2481 ostatnia zmiana: Dz.U. 2022 poz. 2667).

Czytaj więcej w dodatku do najnowszego wydania Biuletynu VAT - INSTRUKCJE VAT 15 praktycznych procedur dla podatników

Instrukcje VAT

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00