Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts
 • Monitor Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
  • Aktualności
   • Podatnik nie może odliczyć VAT, jeżeli nie wykazano podatku
   • Uzdrowiska termalne a prawo do zwolnienia z VAT – wyrok TSUE
   • Sejm przyjął zmiany w Polskim Ładzie
   • JPK_V7 (2) – MF zaktualizowało bezpłatne narzędzia
   • Jak korzystać z ulgi na zabytki – komunikat MF
   • Z powodu tarczy antyinflacyjnej wygasły wiążące informacje stawkowe
   • Obniżka stawek VAT to konieczność przeprogramowania kas fiskalnych
   • W dokumentach PIT płatnicy muszą podawać prawidłowy PESEL lub NIP pracownika - komunikat MF
   • Rząd przyjął zmiany w Polskim Ładzie
   • Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – wyjaśnienia MF
   • Rząd rozpoczyna prace nad zmianami w Polskim Ładzie
   • MF ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników MF i urzędów skarbowych
   • Senat zaproponował rozszerzenie katalogu produktów objętych obniżonymi stawkami VAT
   • MF zapowiada kolejne zmiany w Polskim Ładzie
   • Stanowisko MF w sprawie rozporządzenia o przedłużeniu terminu poboru zaliczek na PIT
   • MF wydało objaśnienia podatkowe dotyczące nowych zasad poboru zaliczek na PIT
   • Podniesienie limitu zwolnienia z PIT dla rolników
   • 31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2021 r.
   • ZUS udostępnił kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców
   • Kiedy pracodawcy powinni przestać naliczać ulgę dla klasy średniej – komunikat MF
   • MF wydało przewodnik po uldze na powrót
   • PIT-0 dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy 4 dziecko urodzi się pod koniec roku – komunikat MF
   • Ulga dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków – komunikat MF
   • Polski ład - formularz on-line do zadawania pytań
   • MF pracuje nad przedłużeniem ulgi dla frankowiczów
   • W 2022 r. lekarze i pielęgniarki świadczący usługi na rzecz szpitali i przychodni utracili prawo do opodatkowania kartą podatkową
   • Rozliczenia PIT i ryczałtu za 2021 r. należy dokonać na nowych wzorach
   • Ulga dla klasy średniej – przewodniki MF dla pracownika i pracodawcy
   • PIT-0 dla rodzin 4+ - przewodnik MF
   • MF zachęca do estońskiego CIT
   • Zgłoszenie do małego ZUS plus tylko do 31 stycznia 2022 r.
   • Handel w niedziele - projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży
   • Podręcznik Polski Ład – komunikat MF
   • Livechaty MF dla księgowych
   • „Erasmus+” – projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku
   • Umowy zlecenia a Polski Ład – komunikat MF
   • Obniżka stawek VAT od 1 lutego 2022 r.
   • Wzór ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży – projekt rozporządzenia
   • Gazowa ochrona taryfowa – projekt
   • MF wydało przewodnik po PIT-0 dla seniora
   • W urzędach skarbowych rozpoczęły się dyżury dotyczące Polskiego Ładu
   • MF wydało przewodnik po PIT-2
   • Pełnomocnik składa PPS-1 przy rejestracji do OSS i IOSS
   • Limit przychodów dla stosowania 9% stawki CIT w 2022 r.
   • ZUS poinformuje płatników składek o stanie ich konta za 2021 r.
   • Nowa ustawa o wyrobach winiarskich – zmiany od 7 marca 2022 r.
   • Pobór zaliczek na nowych zasadach – webinarium MF
   • Zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobierane przez płatników w styczniu 2022 r. – rozporządzenie MF
   • Kierowca będzie w podróży służbowej tylko podczas przewozów w Polsce
   • Od stycznia 2022 r. - wyższe odsetki
   • Polski Ład nie zmienił zasad składania PIT-2 – komunikat MF
   • Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
   • Nowe obowiązki dla sprzedawców energii elektrycznej i gazu
   • Kto otrzyma dodatek osłonowy
   • Kolejne uprawnienia dla KE i organów UE w związku z walką z pandemią – stawka 0% i zwrot VAT
   • Od 1 stycznia 2022 r. – TAX FREE na nowych zasadach
   • Zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
   • Badanie sprawozdań finansowych za 2022 r. - limity
   • Wnioski o wydanie opinii o stosowaniu preferencji –rozporządzenia MF
   • Od 1 stycznia 2022 r. wnioski na rodzinny kapitał opiekuńczy i 500+ należy składać w ZUS
   • Przesyłanie oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika - rozporządzenia MF
   • MF wyjaśnia zasady korzystania z ulgi dla klasy średniej
   • Definicja transakcji kontrolowanej – interpretacja ogólna MF
   • MF przypomniał o zmianie zasad doręczeń
   • W 2022 r. Polska powinna wdrożyć przepisy ułatwiające rodzicom godzenie życia prywatnego z zawodowym
   • Jak opodatkować przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – interpretacja ogólna
   • Towary potrzebne do walki z COVID-19 – bez cła i VAT
   • Mali producenci napojów alkoholowych zapłacą o 50% niższą akcyzę
   • Zwolnienie z VAT dla importu towarów do walki z COVID dokonanego przez KE oraz agencje i organy UE
   • Od 1 stycznia 2022 r. nowa wersja struktury JPK_EWP
   • Nowe wzory deklaracji akcyzowych – zmiany od 1 stycznia 2022 r.
   • Usługi myjni, w tym bezdotykowych, obowiązkowo z kasami fiskalnymi
   • Od 17 stycznia 2022 r. zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe dla działalności konsumpcyjnej i rekreacyjno-rozrywkowej
   • Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym zapłacą nową składkę zdrowotną dopiero za luty
   • Ceny transferowe -bazowe stopy procentowe, marże i projekty rozporządzeń
   • MF pracuje nad określeniem sposobu przesyłania informacji do Szefa KAS przez spółki nieruchomościowe – projekt rozporządzenia
   • Pracodawca będzie mógł żądać certyfikatu szczepienia, testu lub informacji o przebytej infekcji
   • MF określił katalog wydatków uprawniających do korzystania z ryczałtu dla nowych inwestorów
   • Wyższe limity pomocy państwa w formie dotacji lub pomocy zwrotnej
   • Gwarancje leasingowe BGK przedłużone do 30 czerwca 2022 r.
   • Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy nie odliczą w ramach ulgi termomodernizacyjnej kotłów na węgiel
   • MF wydał objaśnienia w sprawie rozliczania estońskiego CIT
   • Nauka zdalna z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców
   • Obniżka stawek VAT na energię i gaz ziemny
   • Zmiana niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
   • Kasy fiskalne obowiązkowe w myjniach samochodowych
   • Międzynarodowe przewozy drogowe nie będą podróżą służbową
   • Preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych
   • Czasowa obniżka akcyzy na prąd i paliwa
   • Spłaty rodzinne kredytu mieszkaniowego – zwolnione z PIT
   • Renty i świadczenia przyznane w związku ze śmiercią poszkodowanego – zwolnione z PIT
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.
   • Składanie CIT-ST po zmianach
   • Zmiany w opodatkowaniu lotnisk użytku publicznego
   • Dodatkowy urlop dla pracowników PIP
   • Prowadzenie ewidencji w systemie TAX FREE
   • Nowy wzór informacji o TAX FREE
   • Roczna podstawa wymiaru składek na 2022 r.
   • Limity odliczeń na IKE i IKZE w 2022 r.
   • Niższe stawki opłat dla audytorów
   • Zwolnienie od opłaty targowej rolników i ich domowników
   • Rodzinny kapitał opiekuńczy
   • Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa – wyższe limity, ale stawka bez zmian
   • Ulga termomodernizacyjna – bez kotłów węglowych
   • Podatek od nieruchomości od infrastruktury kolejowej
   • Niższe normy szacunkowe w 2022 r.
   • Zmiany w rachunkowości
   • Polski Ład – zmiany w PIT, CIT i VAT
   • KSeF – zmiany w VAT
   • Samochody napędzane wodorem z wyższym limitem amortyzacji
   • Ochrona producentów rolnych – zakazane praktyki handlowe
   • Zgłoszenia INTRASTAT – w nowym rozporządzeniu
   • Umorzone kredyty studenckie – zwolnione z PIT
   • Umowa podatkowa z Holandią
   • Umowa podatkowa z Maltą
   • Zwolnienie z PIT jednorazowych odpraw pieniężnych dla górników
   • Prawo do rekompensaty z powodu ustanowienia czasowego zakazu przebywania
   • Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce
  • O tym musisz wiedzieć!
   • W styczniu 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną na dotychczasowych zasadach
   • ZUS przygotował prezentację z webinarium o rozliczaniu składek w 2022 r.
   • Czy w 2022 r. można zaliczać do kosztów nieodliczoną składkę zdrowotną
   • O czym warto pamiętać, sporządzając PIT-11 za 2021 r.
   • ZMIANY 2022! Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania ryczałtów samochodowych
   • Zmiany 2022 i 2023! Ograniczenia płatności gotówkowych i ulga na terminal płatniczy
   • Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodziców
   • MF wydał objasnienia w sprawie funduszów na cele inwestycyjne
  • O to pytają księgowi
   • Czy odszkodowanie za zniszczony środek trwały korzysta ze zwolnienia z PIT
   • Czy Polski Ład zwolnił osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej z obowiązku zbierania rachunków
   • W jakim terminie podatnik likwidujący działalność składa PIT-4R
  • Raport Monitora Księgowego
  • VAT
   • Fakturowanie po zmianach od 1 stycznia 2022 r. – na przykładach
   • Jak udokumentować zwrot niewadliwych produktów i obniżyć podstawę opodatkowania VAT
   • Przegląd najnowszych wyroków TSUE w sprawie VAT
  • Rachunkowość
   • Prezentacja w bilansie wybranych zdarzeń gospodarczych
   • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych
   • Jak ująć w księgach rachunkowych dobrowolną składkę członkowską na rzecz organizacji przedsiębiorców
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Zmiany 2022! Ryczałt od dochodów spółek – estoński CIT po zmianach
   • Czy zwracane prezesowi zarządu wydatki na używanie prywatnego samochodu mogą być w całości zaliczane do kosztów podatkowych
   • Rozliczanie strat przez spółki przystępujące do PGK – interpretacja ogólna MF
   • Rozliczanie w czasie prowizji od pożyczki jako przychodu – wyrok NSA
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Czy aby korzystać z karty podatkowej w 2022 r., należało odwiesić działalność do końca 2021 r.
   • Do jakiego źródła przychodów zaliczyć wynagrodzenie wypłacane influencerom za prowadzone przez nich kampanie promocyjne
   • Czy przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości można odliczyć kredyt zaciągnięty na jej budowę przez spadkodawcę
   • Jak opodatkować sprzedaż wyposażenia po zamknięciu działalności opodatkowanej ryczałtem
   • Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi montażu domofonów i monitoringu
   • Jak rozliczyć wydatek na automatykę do bramy wjazdowej w hali produkcyjnej
   • Zwolnienie z PIT nagród przyznawanych w konkursach promocyjnych – wyrok NSA
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Jak zaewidencjonować w pkpir zakup materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu usług
   • Czy podatnicy muszą prowadzić pkpir elektronicznie
  • ZUS
   • Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.
  • Kadry i płace
   • Jak po zmianach rozliczać jazdy prywatne służbowym samochodem
   • Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.
  • Inne podatki i opłaty
   • Zwolnienie z PCC pożyczki udzielonej spółce komandytowo-akcyjnej przez wspólnika – wyrok NSA
  • Prawo gospodarcze w rozliczeniach księgowych
  • Ordynacja podatkowa
   • Co się zmienia w zasadach składania korekty
 • Ściąga Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Estoński CIT - sprawdź, czy warto go wybrać
 • Wskaźniki i stawki
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Wskaźniki i stawki - styczeń 2022
 • Dodatek specjalny
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
 • Wyjaśnienia MF
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Fundusz na cele inwestycyjne – objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r.
 • Monitor Biur Rachunkowych
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
 • Dodatek specjalny 1
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek – objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r.
 • Kodeks księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Kodeks księgowego. Ustawa o VAT 2022
 • Przewodnik po zmianach przepisów
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • PRZEWODNIK PO ZMIANACH W PODATKACH I RACHUNKOWOŚCI 2022
   • Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2022
 • Paragrafy Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Kodeks księgowego. CIT 2022
 • Dodatek branżowy
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Kodeks księgowego. PIT i PKPiR 2022
 • Dodatek specjalny 2
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • PRZEWODNIK DLA PODATNIKA PIT-0 ULGA DLA RODZIN 4+
 • Dodatek specjalny 3
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • PRZEWODNIK DLA PODATNIKA PIT-0 ULGA DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW
 • Dodatek specjalny 4
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • PRZEWODNIK DLA PODATNIKA PIT-2
 • Dodatek specjalny 5
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ. CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA
 • Dodatek specjalny 6
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • PRZEWODNIK DLA PODATNIKA. ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ
 • Dodatek specjalny 7
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy-webinarium MF
 • Dodatek specjalny 8
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Podręcznik Reforma Polski Ład
 • Dodatek specjalny 9
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Przewodnik dla podatnika. Ulga na powrót
 • Dodatek specjalny 10
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Nowe zasady poboru zaliczek na PIT w 2022 r. – objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00