Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2022-02-28
Data publikacji: 2021-12-10

O czym warto pamiętać, sporządzając PIT-11 za 2021 r.

Do 31 stycznia 2022 r. płatnicy muszą przekazać PIT-11 do urzędów skarbowych. Podatnikowi PIT-11 należy przesłać w terminie do 28 lutego 2022 r. Sporządzając PIT-11, należy pamiętać m.in. o obowiązku wpisywania prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika.

Termin i forma sporządzenia PIT-11 za 2021 r.

Informację PIT-11 za 2021 r. płatnik musi przekazać do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2022 r. Podatnikowi PIT-11 należy przesłać w terminie do 28 lutego 2022 r. Do urzędu skarbowego PIT-11 składa się wyłącznie elektronicznie. Podatnikowi można przesłać PIT-11 w wersji papierowej albo elektronicznie, np. e-mailem, pod warunkiem że zostanie zachowany wzór informacji PIT-11 i będzie on zawierał wszystkie niezbędne elementy.

Sporządzając PIT-11, należy pamiętać o obowiązku wpisywania prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika. Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999). Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika. Brak właściwych numerów PESEL lub NIP podatnika w przekazywanych informacjach podatkowych może mu uniemożliwić bądź utrudnić wywiązanie się z obowiązków podatkowych w PIT.

Wersja, na której należy sporządzić PIT-11 za 2021 r.

Sporządzając PIT-11 za 2021 r., należy posługiwać się wersją 27 tego formularza. W nowym wzorze w części E po wierszu 7 dodano wiersze 8 i 9 o następującej treści:

  • „8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 9” oraz
  • „9. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia”.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z rozszerzeniem od 1 stycznia 2021 r. zakresu ulgi dla młodych o przychody z ww. tytułów.

Przychody, które należy wykazać w PIT-11 za 2021 r.

Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić płatnicy, którzy pobierali zaliczki na PIT od wypłacanych świadczeń. Muszą to również zrobić podmioty, za pośrednictwem których podatnik uzyskiwał przychody z innych źródeł, czyli przychody, od których nie należało pobierać zaliczek na PIT. Informacje o przychodach z innych źródeł wykazuje się w części F informacji PIT-11.

W informacji PIT-11 nie należy wykazywać dochodów zwolnionych z PIT oraz tych, od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. Na zasadzie wyjątku:

  • w części E, w kolumnie e należy rozliczyć dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych;

  • w części G należy podać informacje o dochodach zwolnionych od podatku:

- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, tj. o stypendiach,

- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PIT, tj. m.in. o zagranicznych rentach inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego,

- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, tj. o przychodach pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, tj. o przychodach ze stosunku pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich osób do 26 roku życia; w 2021 r. limit zwolnienia wynosił 85 528 zł.

 

Na temat zasad sporządzania PIT-11 za 2021 r. pisaliśmy również w aktualnościach zamieszczanych na bieżąco na stronie e-wydania „Mk” - www.inforlex.pl/ewydania.

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

 

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”

 

 

 

 

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00