Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 31-05-2023
Artykuł aktualny
na dzień 31-05-2023
Data publikacji: 2022-01-07

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń grudzień 2021 r. – 5 stycznia 2022 r.

Przygotowane na podstawie informacji opublikowanych w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

1 grudnia 2021 r.

Rekompensaty za wprowadzenie zakazu przebywania

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona możliwość uzyskania rekompensaty przez niektóre podmioty prowadzące działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

Prawo do uzyskania rekompensaty w związku z ustanowieniem czasowego zakazu przebywania uzyskali:

  • przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • organizatorzy turystyki lub podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania zakazu przebywania w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazu.

Rekompensaty mają być przyznawane na zasadach określonych w ustawie z 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

UWAGA!

Prawem do uzyskania rekompensaty mogą być zainteresowani klienci biur rachunkowych prowadzący działalność na terenie objętym zakazem przebywania. Wnioski o rekompensaty można składać w terminie roku od momentu uzyskania przez przedsiębiorcę informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do uzyskania rekompensaty, jednak w nieprzekraczalnym terminie 3 lat od dnia zniesienia zakazu przebywania. Po upływie tego okresu roszczenie o rekompensatę ulegnie przedawnieniu.

Należy dodać, że w przypadku rekompensat przyznawanych przedsiębiorcom w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego wykluczone zostało prawo do otrzymania od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wynikające z wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Można założyć, że także w przypadku rekompensat przyznawanych z powodu wprowadzenia zakazu przebywania intencją ustawodawcy było wykluczenie prawa do otrzymania od Skarbu Państwa odszkodowania.

Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 2191

7 grudnia 2021 r.

Kalkulator składek ZUS

ZUS zapowiedział, że po 20 stycznia 2022 r. udostępni płatnikom składek nowe narzędzie. Będzie to specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz wysokość samej składki.

UWAGA!

Narzędzie przygotowane przez ZUS może ułatwić klientom biur rachunkowych ocenę kosztów składek w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Źródło: komunikat ZUS z 7 grudnia 2021 r. "ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm" opubl. na www.zus.pl

8 grudnia 2021 r.

Międzynarodowe przewozy drogowe nie będą podróżą służbową

Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. W projekcie zaproponowano odejście od stosowania formuły "podróży służbowej" w odniesieniu do kierowców w transporcie międzynarodowym. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie zatem w podróży służbowej.

UWAGA!

To ważna zmiana dla tych klientów biur rachunkowych, którzy prowadzą działalność w zakresie transportu międzynarodowego. Jeżeli projekt ten wejdzie w życie, to zmienią się zasady kalkulacji wynagrodzeń zatrudnianych przez nich kierowców.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw -

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00