Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 08-02-2023
Artykuł aktualny
na dzień 08-02-2023
Data publikacji: 2022-12-20

Przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – po zmianach

Odpowiednio 8 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. i 24 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczą one sprawozdań ze stosowanych terminów zapłaty, postępowania przez Prezesem UOKiK, składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy oraz zbywania wierzytelności. Wprowadzane zmiany przedstawiamy w niniejszym opracowaniu.

Ustawą z 4 listopada 2022 r. dokonano licznych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: ustawa). Dotyczą one głównie dwóch obszarów, mianowicie:

  • sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz
  • postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przed Prezesem UOKiK.

Ponadto nowelizacja uregulowała dwie nowe kwestie, mianowicie:

  • składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy oraz
  • zbycia wierzytelności.

Przy zawieraniu umów przedsiębiorcy muszą teraz zwrócić na nie szczególną uwagę.

Należy podkreślić, że regulacje odnoszące się do terminów płatności, dochodzenia odsetek za opóźnienie czy zryczałtowanej kwoty rekompensaty odzyskiwania należności nie uległy zmianom (zob. "Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - rozwiązania prawne").

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy i jego zmianach

Dotychczas duży przedsiębiorca musiał składać oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy, gdy występował w transakcji w roli dłużnika. Po zmianach oświadczenie składać będzie także wtedy, gdy występuje w roli wierzyciela. Ponadto przedsiębiorca jest teraz zobowiązany do składania nie tylko oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy, ale również oświadczenia o uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy albo utracie tego statusu. Z nowego brzmienia art. 4c ustawy (obowiązującego od 8 grudnia 2022 r.) wynika, że oświadczenie o uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy albo utracie tego statusu powinno być złożone, jeżeli strony zawarły wcześniej co najmniej jedną transakcję handlową przed uzyskaniem/utratą tego statusu.

Każde z oświadczeń składa się jednokrotnie, najpóźniej w momencie zawarcia transakcji, w formie, w jakiej jest zawierana dana transakcja handlowa, przy czym jednokrotność w przypadku oświadczenia o uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy dotyczy okresu obowiązywania danego oświadczenia. Zatem gdy przedsiębiorca, pozostając w danej relacji biznesowej, kilkukrotnie utracił i uzyskał status dużego przedsiębiorcy, za każdym razem jest zobligowany ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00